Reklam Kurulu'nun yayımlamış olduğu 328 Sayılı Reklam Kurulu Toplantısı Basın Bülteninde, ticari reklam ve ticari uygulamalarda yer verilen çevreye ilişkin beyan ve görsellerin ilgili mevzuata uyumlu olması konusunda yol gösterici olması adına hazırlanan Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz'un (“Kılavuz”) Reklam Kurulu tarafından 2022/2 sayılı İlke Kararı ile kabul edildiği duyurulmuştur.

Kılavuz kapsamında; reklamların, tüketicilerin çevre konusundaki duyarlılığını ya da bilgi eksikliğini istismar edecek biçimde yapılamayacağı, çevresel işaret, sembol ve onayların tüketicileri aldatıcı şekilde kullanılamayacağı, çevreye ilişkin genel nitelikteki kavramların, ürünün özellikleri ile eşleştirilen bir açıklama yapılmaksızın kullanılamayacağı düzenlenmiştir.

Ticari reklam veya ticari uygulamalarda yer alan, bir mal veya hizmetin bileşen, üretimi, piyasaya arz süreci, kullanımı veya bertaraf edilme süreci ile ilgili olarak çevresel fayda sağladığına veya çevreye olumsuz bir etkisinin bulunmadığına ilişkin ibare veya görsellerin çevresel beyan sayılacağı; bu tür çevresel beyanların bir reklamda kullanılması halinde,

  1. Çevresel beyanın mal veya hizmetin hangi bölümüne, parçasına veya sürecine ilişkin olduğunun açıkça belirtilmesi gerektiği,
  2. Gerçekleşmesi için bir özel koşulun bulunması halinde bu koşulun da açıkça belirtilmesi gerektiği,
  3. İlgili mevzuattaki standartlar gereği yapılan çevresel beyanların, ürünün rakip ve muadillerinden farklı ya da daha üstün olduğu algısı oluşturacak biçimde kullanılamayacağı ve ayrıca,
  4. Reklamda karşılaştırma niteliğindeki çevresel beyan varsa, yapılan karşılaştırmanın içeriğinin açıkça belirtilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Kılavuz'da bu kurallara ilişkin uygulamanın nasıl yapılması gerektiğinin anlaşılmasına yönelik örnekler de bulunmakta ve çevreye ilişkin beyan içeren reklamlar hakkında daha detaylı düzenlemeler de yer almaktadır. Bunların yanında Kılavuz kapsamında reklamlarda yer verilen beyan ve görseller ile bir malın veya ambalajının;

  1. Biyolojik olarak veya herhangi bir yolla bozunabilir olduğu konusunda,
  2. Geri dönüştürülebilir olduğu konusunda,
  3. Geri dönüştürülmüş içerikten üretildiği konusunda
  4. Üretiminde ya da bir hizmetin sunumunda yenilenebilir enerjinin kullanıldığı konusunda
  5. Üretiminde ya da bir hizmetin sunumunda geri kazanılmış su kullanıldığı konularında, tüketicilerin doğrudan veya dolaylı olarak yanıltılmaması gerektiği düzenlenmiş, bu konulara ilişkin detaylı esaslara da yer verilmiştir. Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz'un tam metnine, burada yer alan linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.