Current filters:  
Turkey
Finance
Turkey
Esin Attorney Partnership
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK"), 24 Kasım 2020 tarihli ve 9271 sayılı kararı ile 31 Aralık 2020
Esin Attorney Partnership
The Banking Regulatory and Supervisory Authority ("BRSA"), with its decision No. 9271 dated November 24, 2020, decided to terminate asset ratio calculations as of December 31, 2020.
Solmaz Law and Consultancy Firm
Differences of opinion on "sequestration claims based on unsubmitted cheque leaves and guarantee letters, which are risks of banks that have not yet occurred" started to conclude with the decisions on
Solmaz Law and Consultancy Firm
Özet : Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından, bankların henüz gerçekleşmemiş ...
Erdem & Erdem Law
The Resolution of the President dated 27.08.2020 and numbered 2897 on the Approval of the Memorandum of Understanding Regarding the Trust Fund Grant Concerning the Field of Health between the Republic of Turkey ...
Erdem & Erdem Law
Law No. 7222 regarding Amendments to the Banking Law, as well as Certain Other Laws ("Law No. 7222") entered into force through its publication in the Official Gazette dated 25.02.2020.
AKTAY Legal
Banking Regulation Comparative Guide for the jurisdiction of Turkey, check out our comparative guides section to compare across multiple countries
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'da değişiklikler yapan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, 13 Eylül 2018 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere...
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
In September 2018, a presidential decree amended Decree No. 32 on the Protection of the Value of Turkish Currency...
Moroglu Arseven
Capital Markets Board of Turkey ("CMB") has published the Communiqué Amending the Principles Regarding Principles on Financial Reporting on Investment Funds ("Amendment Communiqué")...
Moroglu Arseven
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 9 Ekim 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ...
Neziroglu Law Firm
Borç, günlük hayatımızın her aşamasında karşılaştığımız bir konudur. Çeşitli tanımları olmasına rağmen borç, kısaca, yerine getirilmesi gereken şeydir.
Esin Attorney Partnership
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK"), 26 Ekim 2020 tarih ve 9238 sayılı kararı ile aktif rasyosu ("AR") formülünü değiştirdi.
Esin Attorney Partnership
The Banking Regulatory and Supervisory Authority ("BRSA") change the formula of the asset ratio ("AR") formula with its decision dated October 26, 2020 and No. 9238.
Esin Attorney Partnership
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB"), aylık azami faiz oranlarında değişiklik yapan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında 2020/16 sayılı Tebliğ'i ("Tebliğ")...
Esin Attorney Partnership
The Central Bank of the Republic of Turkey ("CBRT") published the Communiqué No. 2020/16 on the Maximum Interest Rates for Credit Card Transactions ("Communiqué") changing the monthly maximum...
Balcioglu Selçuk Ardiyok Keki Attorney Partnership
We summarised the important regulatory changes affecting Turkish capital markets in Q3 2020 for you.
Balcioglu Selçuk Ardiyok Keki Attorney Partnership
2020 yılının üçüncü çeyreğinde sermaye piyasalarını etkileyen önemli mevzuat değişikliklerini sizin için özetledik.
Ozbek Attorney Partnership
13.09.2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete'de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85) yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
SADIK & SADIK LAW FIRM
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK"), bankaların aktif rasyo hesaplamasına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun, 18 Nisan 2020 tarihli 9000 sayılı, 30 Nisan 2020 tarihli 9003 sayılı, ...
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media