Met ingang van1 juli 2017 hebben medewerkers van financiële dienstverleners een Wft-diploma nodig om advies te mogen geven over een algemeen pensioenfonds. Financiële dienstverleners moeten ervoor zorgen dat hun medewerkers dat diploma verkrijgen.

Sinds 1 januari 2016 kan een algemeen pensioenfonds (APF) worden opgericht. Het APF is een pensioenfonds dat een of meerdere pensioenregelingen uitvoert, die in afzonderlijke collectiviteitkringen kunnen worden ondergebracht. Per collectiviteitkring houdt het APF een 'afgescheiden vermogen' aan voor deze pensioenregeling(en). Op grond de Wet op het financieel toezicht (Wft) moeten pensioenadviseurs voldoende kennis en vaardigheden hebben om over pensioenproducten te kunnen adviseren. Onder de diplomaplicht viel al het adviseren over een pensioenverzekering of een premiepensioenvordering.

Het Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 breidt deze plicht nu uit naar advisering over het pensioenproduct dat wordt aangeboden door het APF. Volgens de minister van Financiën wordt hiermee gewaarborgd dat werkgevers passend advies krijgen.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.