Current filters:  
Turkey
Energy
Turkey
Erdem & Erdem Law
With the public announcemenet dated 21.04.2020 ("Announcement"), the Republic of Turkey Ministry of Energy and Natural Resources announced the measures taken regarding the mining sector...
MGC Legal
Especially since May 2010, when the first concrete step was taken for the nuclear power plants that have been at the forefront of Turkey's energy agenda for the last fifteen years, a considerable distance has been made.
Erdem & Erdem Law
The Energy Market Regulatory Authority (EMRA) published an announcement on 03.04.2020 within the scope of the measures taken against COVID-19 outbreak.
MGC Legal
Özellikle son on beş yıldır Türkiye'nin enerji gündeminde ön sıralarda yer alan Nükleer Santraller için ilk somut adımın atıldığı Mayıs 2010'dan bu yana ciddi bir mesafe kat edilmiştir.
LBF Partners
Within the scope of the measures taken due to the Corona virus (Covid-19) pandemic, the remote and flexible working model has been adopted for public personnel with the Presidential Circular No. 2020/4.
LBF Partners
Salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında 22/03/2020 tarihli ve 31076 mükerrer sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile kamu personeli için uzaktan ve esnek çalışma modeline geçilmiştir.
LBF Partners
DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN ASGARİ YILLIK BEYAZ ÜRÜN SATIŞ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
LBF Partners
Lisans sahipleri tarafından gerçekleştirilen aykırılıklar nedeniyle ilgililer hakkında yaptırım tesis edilmeden önce başvurulması öngörülen ihtar uygulaması,
LBF Partners
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından
LBF Partners
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca, ithalat lisansı sahibi tüzel kişiler ile dağıtım şirketlerine ve serbest tüketicilere ...
LBF Partners
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ("EPDK") 28/05/2014 tarihli ve 29013 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin
LBF Partners
Although it has been applicable since the Electricity Market Law No. 6446 and Natural Gas Market Law No. 4646 have entered into force,...
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Due to its remarkable economic growth over the past decade, Turkey's demand for energy has considerably increased. In order to meet this growing demand, Turkey's energy policy for the next ten years includes the following targets:
LBF Partners
The Turkish Natural Gas Market Law numbered 4646 regulating the import, transmission, distribution, storage, marketing, trade, and export of natural gas ...
LBF Partners
2001 tarihli 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nu yeniden düzenleyen 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ("Kanun")...
LBF Partners
With the objective to ensure a financially strong, stable and transparent electricity market that operates in accordance with the provisions of private law in a competitive environment
LBF Partners
Lisans sahipleri tarafından gerçekleştirilen aykırılıklar nedeniyle ilgililer hakkında yaptırım tesis edilmeden önce başvurulması öngörülen ihtar uygulaması,
LBF Partners
Doğal gazın ithali, iletimi, dağıtımı, depolanması, pazarlanması, ticareti ve ihracatı ile bu faaliyetlere ilişkin tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 4646
LBF Partners
14.02.2019 tarihli ve 7164 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nda başta kabahatler ...
Bezen & Partners
Turkish Electricity Generation Company ("EÜAŞ") commissioned seven mobile power plants based on natural gas since the beginning of 2019.
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Popular Contributors
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media