Kutak Létesítésének Szabályozása, Engedélyeztetése

Magyarország ivóvízkészletének 95%-a felszín alatti vizekből származik. Mivel ez egy véges természeti erőforrás, épp ezért fontos, hogy az illegális kutak száma visszaszorításra kerüljön a jövőben.
Hungary Energy and Natural Resources
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Magyarország ivóvízkészletének 95%-a felszín alatti vizekből származik. Mivel ez egy véges természeti erőforrás, épp ezért fontos, hogy az illegális kutak száma visszaszorításra kerüljön a jövőben. Különösen indokolt ez azért, mert ha az egyensúly a vízkivétel és vízutánpótlás között felborul, az komoly vízminőségi károsodáshoz vezethet. Ha nincs megfelelő nyilvántartás a fúrt kutakról, akkor nagyon nehéz egy olyan statisztika elkészítése, ami becslést adhat ennek egyensúlyáról.

Az utóbbi időben sokat lehetett hal lani a médiában a kutak létesítéséről, bejelentéséről és rengeteg felvetés, tervezet került publikálásra az interneten, aminek nagy része nem állja meg a helyét, vagy a korlátozás nem abban a formában történt, ahogy azt a sajtó közzétette. E cikk célja az, hogy tisztázza és egyértelművé tegye: mi az alapvető különbség a magáncélúés a gazdasági célú felhasználás között.Rögtön az elején érdemes kiemelni, hogy 2018-ban minden kút engedély köteles és bejelentést igényel a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság felé. Ma Magyarországon a hatályos jogszabályok értelmében egy kút létesítése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül. A vízi létesítmény megépítéséhez, illetve átalakításához vízjogi létesítési engedély szükséges, a használatbavételéhez és üzemeltetéséhez pedig vízjogi üzemeltetési enge dély szükségeltetik. A kút megszüntetésére pedig kizárólag csak megszüntetési engedéllyel kerülhet sor.

A kérelem benyújtását megelőzően, be kell szerezni egy vagyonkezelői hozzájárulást és ezt az elkészült tervdokumentációra alapozva kell megtenni [223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet]. Nem szükséges ugyanakkor a vízügyi igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulása az alábbi esetekben:

  1. a vízjogi üzemeltetési engedélyezéshez, ha a vízi létesítmény a vízjogi létesítési engedélyben foglaltaknak megfelelően kerül megvalósításra, vagy
  2. ha a vízjogi üzemeltetési engedély módosítása iránti kérelem csak az igénybe vett vízmennyiség csökkentésére irányul.

A kérelemhez mellékletként csatolt tervdokumentáció elkészítését csak tervezői jogosultsággal rendelkező személy készítheti el, emellett a kivitelezését is csak végzettséggel rendelkező személy végezheti, azaz vízkútfúró.

Amennyiben kizárólag magáncélra szeretne valaki egy kutat használni, akkor elég a helyi jegyző engedélye, viszont ha már gazdasági célú a tevékenység, akkor az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság engedélye szükséges.

A vizi létesítmény magáncélú és a nem magáncélú félszhasználásának elhatárolása

A vízi létesítmény akkor felel meg a magáncélú felhasználás feltételeinek,amenynyiben az alábbi feltételek együttesen teljesülnek [72.1996 (V.22.) Korm.rendelet 24. §]:

  • Nem érinthet a kút helye vízbázis védelmi területet. Erről a területi vízügyi hatóságoknál és ivóvízbázisokra vonatkozóan a helyi vízműveknél lehet érdeklődni.
  • A kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használhat fel, rétegvizet, karsztvizet nem érinthet.
  • A kútból maximálisan 500 m3/év mennyiséget lehet kitermelni. Ez napi bontással számolva átlagosan 1.37 m3/nap mennyiséget jelent, de mivel a kútból való vízhasználat túlnyomó többsége a nyári hónapokban történik, így a szezonális időszakban ez megnövekedhet.
  • Vízi létesítmény csak ott létesíthető, ahol az ingatlanon épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt ad tak, illetve bejelentés történt a hatóság felé.
  • A kútra magánszemély kéri az enge délyt. Amennyiben közintézet, gazdasági társaság, önkormányzat kérelmezi, akkor a jegyzőnek nincs hatásköre.
  • A vízkivétel háztartási igények és/ vagy házi ivóvízigény kielégítésére szolgál azzal, hogy háztartási igény csak magánszemély részéről merülhet fel.
  • A kút nem gazdasági vízkivétel cél jából létesül.

Mint látható igencsak szűk az az esetkör, amikor a helyi település jegyzője adhatja ki az engedélyt, de ezen feltételek összessége adja meg a magáncélú felhasználás fogalmát" a beruházó számára. Csak egy hétköznapi példát tekintve: ha otthon kocsi mosót szeretne valaki üzemeltetni és az éves vízkivétel a kútból nem haladja meg az 500 m3/év mennyiséget, ez eddig a kiemelt mennyiséget tekintve megfelelne a magáncélú felhasználásnak, de tekintettel a gazdasági célú tevékenységre, a helyi jegyző már nem rendelkezik hatáskörrel az engedély megadása.

A létesítés engedélyhez kötött ütemezése

A vízjogi létesítési engedély véglegessé válását követően kezdhető meg a kút kivitelezése, kivételt képez az az eset, mikor a döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. Ebből az következik, hogy elég a létesítési engedély a munkálatok megkezdéséhez, azonban ez még nem jogosítja fel önmagában a kérelmezőt a vízi létesítmény üzemeltetésére annak elkészülte után, ehhez már az üzemeltetési engedély is szükséges.

A létesítéshez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak

A vízügyi hatóság által lefolytatott eljárásokért igazgatási szolgáltatási díj megfizetése kötelező, ennek összegét a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III31) BM rendelet határozza meg. Egy példán keresztül szemléltetve: 400 m3/év a vízkitermelés, akkor a szolgáltatási díj 40.000 forint (400/365=1.096 m3/nap, ezt pedig a rendelet 1. számú mellékletének 10. sora tartalmazza a fent meghatározott fogyasztáshoz a kapcsolódó díjat. 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More