Hamiline yazili pay senetlerinin Merkezi Kayit Kurulusu'na bildirim ve kayit zorunluluguna dair usul ve esaslari belirleyen Hamiline Yazili Pay Senetlerinin Merkezi Kayit Kurulusuna Bildirilmesi ve Kayit Altina Alinmasi Hakkinda Teblig ("Teblig") 6 Nisan 2021 tarihli ve 31446 sayili Resmî Gazete'de yayimlanarak yürürlüge girdi.

Teblig ile daha önce 31 Aralik 2020 tarihinde Türk Ticaret Kanunu'nda ("TTK") yapilan ve 10 Subat 2021 tarih ve 100 sayili MA | Gazette'de yer verdigimiz degisiklikler 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüge girmis olup, Teblig ile hamiline yazili pay senetlerinin bildirim ve kayit zorunluluguna dair detaylar asagidaki gibi düzenlenmistir:

  • Düzenlemenin amaci Sermaye Piyasasi Kanunu ile paylari kayden izlenen sirketlerin disindaki anonim sirketlerin de paylarinin izlenmesini mümkün kilmak olarak belirtilmistir.
  • Hamiline yazili pay senedi bastirilmasi halinde; yönetim kurulunun, bastirilacak her bir senedin dagitilacagi hamiline yazili pay sahibinin kimlik ve iletisim bilgilerini Merkezi Kayit Kurulusu'na ("MKK") bildirmesi zorunlu hale gelmistir.
  • Sirket tarafindan hamiline yazili pay senedi çikarilmasi halinde pay bedellerinin tamaminin pay sahibi tarafindan ödenmesi tarihinden itibaren 3 ay içinde asagidaki prosedür izlenir:
  • Sirket yönetim kurulu pay senedi bastirtilmasina dair bir karar alir. Pay senetlerinin bastirilmasina iliskin yönetim kurulu karari ticaret sicilinde tescil ve ilana tabidir.
  • Pay senedinin bilgileri yönetim kurulu tarafindan MKK'ya bildirilir ve MKK tarafindan üretilen tekil numara ile sisteme kaydedilir.
  • Pay senetleri, MKK tarafindan her bir pay senedi için üretilen tekil numarayi içerecek sekilde sirket tarafindan bastirilir ve pay sahibine teslim edilir.

Mevcut hamiline yazili pay senetleri bakimindan ise, hamiline yazili pay senedi sahiplerine 31 Aralik 2021 tarihine kadar sirkete bildirim yapmak suretiyle MKK'ya kaydolma yükümlülügü getirilmistir. Basvuru esnasinda pay senetlerinin zilyetligini gösterir dokümanlar pay sahibi tarafindan sirkete sunulacak olup, yönetim kurulu kendisine sunulan dokümanlarin yeterliligini inceleyerek kayit için MKK'ya gerekli bildirimi yapar.

Hamiline yazili pay senetlerinin devri, sirket ve üçüncü kisiler hakkinda, ancak zilyetligin MKK'ya yapilacak bildirim ve kayit prosedürlerinin tamamlanmasi ile hüküm ifade edecektir.

Hamiline yazili pay senedine bagli haklarin sirkete ve üçüncü kisilere karsi ileri sürülebilmesinde MKK'ya elektronik yöntemlerle yapilan bildirim tarihi esas alinir.

MKK'ya bildirimde bulunulmamasi hâlinde, hamiline yazili pay senedine sahip olanlar, kanundan dogan paya bagli haklarini gerekli bildirim yapilincaya kadar kullanamaz.

Genel kurulun toplantiya çagrilmasi durumunda hazir bulunanlar listesi düzenlenirken hamiline yazili pay sahipleri bakimindan MKK'den saglanan pay sahipleri çizelgesi dikkate alinir.

MKK nezdinde tutulan kayitlar gizlidir ve bu kayitlar ancak ilgili kanunlar uyarinca yetkili kilinmis mercilerle paylasilir.

Kayit ve bildirimler, MKK sistemine e-Devlet Kapisi üzerinden elektronik imza, e-devlet sifresi veya T.C. Kimlik Karti ile erisim saglanarak veya dogrudan MKK'nin "e-Yatirimci: Yatirimci Bilgi Merkezi" uygulamasindan giris yapilarak elektronik ortamda yapilir.

Teblig'in tam metnine bu  baglantidan ulasabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.