Current filters:  
Turkey
Government
Turkey
CETINKAYA
The first article in our Business & Human Rights series explored the legal trend towards holding businesses accountable under international human rights law...
Moroglu Arseven
Pursuant to Law numbered 5846 on Intellectual and Artistic Works ("Law") reproduced copies of musical and cinematographic works and non-periodical publications should bear a special label,...
Moroglu Arseven
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ("FSEK") uyarınca musiki ve sinema eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınlara bandrol yapıştırılması zorunludur.
Yazıcıoğlu Attorneys At Law
As the value of Turkish Lira was going down, on 12 September 2018, the President of Turkey issued a decision (Decision) (published on 13 September), which prohibits residents in Turkey to agree on their payment obligations ...
Erdem & Erdem Law
The Resolution of the President dated 24.09.2020 and numbered 3012 on the Approval of the Protocol between the Government of the Republic of Turkey and the Government of Ukraine to Amend the Agreement between ...
CETINKAYA
In this episode, Cetinkaya team member Atakan Gungordu discusses Business & Human Rights highlighting current international and Turkish considerations with Head of Communications, Kevin Byrne.
CETINKAYA
This is the first in a series of articles on business and human rights with a specific focus on businesses domiciled and operating in Turkey. The collection of articles in this series will make up the first-ever practical guide to business and human rights in Turkey.
Esin Attorney Partnership
Anayasa Mahkemesi'nin bir internet sitesi sahibi olan başvurucunun ("Başvurucu") ifade ve basın özgürlüğüne yönelik yapılan müdahaleler hakkında verdiği 2017/35947 ...
Esin Attorney Partnership
The Constitutional Court ("Court") issued its decision no. 2017/35947 ("Application") regarding the sanctions and measures taken against the freedom of expression and dissemination of thought...
Koluman Law
In today's world, domestic capital is not sufficient for the development of countries that will ensure competitiveness in global markets.
Koluman Law
In today's world, domestic capital is not sufficient for the development of countries that will ensure competitiveness in global markets.
CETINKAYA
The Short-Term Work Allowance is to be continued for an additional two months.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Turkish Constitutional Court granted a decision on September 17, 2020 regarding an applicant's claims on violation of right to request protection of personal data under right to privacy and freedom of communication ...
CETINKAYA
Review of Constitutional Court's decision on labelling obligations.
Balcioglu Selçuk Ardiyok Keki Attorney Partnership
İdari yargı sistemimiz, 521 sayılı Danıştay Kanunu'nun yürürlükte bulunduğu süreçte genel olarak iki; özel olarak da tek dereceli iken, 3619 ve 3622 sayılı kanunlarla getirilen değişiklikler...
Deris IP Attorneys
The Constitutional Court of the Republic Of Turkey ("Constitutional Court" or "Court) rendered an important decision regarding freedom of speech with relation to creating unfair
LBF Partners
Anayasa Mahkemesi 22/07/2020 tarihli ve 31193 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 18/05/2020 tarih ve 2017/39987 başvuru numaralı kararında, proje sahiplerinin mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle başvuruya konu tam yargı davasında yeniden yargılama yapılmasına hükmetmiştir.
Kilic Cayli & Partners
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda doğrudan temin 22'nci maddede düzenlenmiş olup buna göre; "Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın...
ASTEKINLEGAL
"Ne bis in idem" ilkesi hukukun evrensel ilkelerinden birisidir. Anayasamızda bu ilkeye dair açık bir düzenleme bulunmasa da, Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, diğer bazı mevzuatlarımız...
Kilic Cayli & Partners
İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Ayrıca idarenin tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi...
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media