Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yokedilmesi veya anonim hale getirilmesi rehberini yayınladı.

Rehbere ulaşmak için: 

http://www.kvkk.gov.tr/yayinlar/K%C4%B0%C5%9E%C4%B0SEL%20VER%C4%B0LER%C4%B0N%
20S%C4%B0L%C4%B0NMES%C4%B0,%20YOK%20ED%C4%B0LMES%C4%B0%20VEYA%
20ANON%C4%B0M% 20HALE%20GET%C4%B0R%C4%B0LMES%C4%B0%20REHBER%C4%B0.pdf

Bugün ayrıca bugünkü (24.11.2017) Resmi Gazete'de Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik de yayınlandı. Yönetmelik Kişisel Verilerin Korunması Kanunuyla uyumlu şekilde kişisel verilerin korunması ve veri mahremiyetinin sağlanmayı amaçlıyor. Yönetmelik ile kişisel sağlık verilerinin işlenmesine, bu verilere erişim için kurulacak sisteme, kişisel sağlık verisi kaydı tutulan sistemlerin güvenliği ve denetimi ile sağlık hizmeti sunumundaki personel hareketlerinin Sağlık Bakanlığı'na bildirilmesine ilişkin işlemlerde uyulacak usul ve esasları düzenleniyor.

Yönetmelik için: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171124-1.htm

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.