Yargıtay Başkanlığı'nın 28.09.2018 tarihli ve 2018/2E. 2018/8K. numaralı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı ("Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı") 14.03.2019 tarihli ve 30714 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı'nın konusu, Yargıtay'ın düzeltilerek onama kararlarında temyiz harcı alınıp alınmayacağı hususudur. Yargıtay Başkanlığı, hukuk genel kurulu ve dairelerin, düzelterek onama kararlarında harç alınması ve alınmaması gerektiği yönündeki görüş aykırılıklarına ilişkin örnek kararlarını, konu ile ilgili yasal mevzuatı ve Prof. Dr. Baki Kuru'nun görüşünü incelemiş ve değerlendirmiştir. Yapılan ayrıntılı inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, düzeltilerek onamanın, yargılama giderlerinden olan onama harcı bakımından bozma kararı niteliğinde olması, aslında bozulması gereken bir kararın, bozma sebebinin yeniden yargılamayı gerektirmeyecek mahiyette görülmesi nedeniyle yasanın verdiği takdir yetkisine istinaden onanmasına karar verilmesi ve bunun yanında düzelterek onama kararlarında harç alınacağına yönelik yasal bir düzenleme bulunmaması nedenleriyle, Yargıtay'ın temyiz eden taraftan onama harcı almaması gerektiğineoy çokluğu ile karar verilmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.