ביום 31 בדצמבר, 2018, פרסם רשם הפטנטים עדכונים לשני חוזרי רשם העוסקים בשינויים בפנקסי סימני המסחר והפטנטים. העדכונים משליכים, בין היתר, על ההתנהלות וההליכים שהיו נהוגים עד היום בנוגע לרישום הרשאות לשימוש בסימני מסחר, רישום שעבודים והעברת בעלות בפטנטים משועבדים. הוראות החוזרים נכנסו לתוקף ביום פרסומם.

לחצו כאן לקריאת העדכון המלא

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.