Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών που διενεργεί η Στατιστική Υπηρεσία, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Δεκέμβριο 2022 έφθασαν τα €57,6 εκ. σε σύγκριση με €54,0 εκ. που καταγράφηκαν κατά τον Δεκέμβριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 6,7%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022, τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.439,2 εκ. σε σύγκριση με €1.513,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, καθώς και €392,0 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020.

Πηγή:Cystat

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.