ARTICLE
17 February 2016

Tax Incentives For Expatriate And High Net Worth Individuals Relocating To Cyprus (In Ukrainian)

DC
Deloitte Cyprus

Contributor

Deloitte Cyprus logo
Deloitte Cyprus is among the nation’s leading professional services firms, providing audit & assurance, tax & legal, consulting, financial advisory, wealth advisory and a complete range of services to international business focusing on accounting and payroll, tax compliance and the formation and administration of companies, partnerships and trusts.
В умовах змін міжнародної системи оподаткування компанії під час вибору юрисдикц
Cyprus Tax
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Вступ

В умовах змін міжнародної системи оподаткування компанії під час вибору юрисдикцій для здійснення операційної діяльності ретельно підходять до розгляду питання економічної обґрунтованості, щоб забезпечити захист своїх інтересів. Стратегічне розташування Кіпру, наявність у країни повноцінного членства в ЄС, розвинена правова система, конкурентоздатна ставка податку на прибуток компаній (12.5%), високий рівень освіти персоналу та сприятливе ділове середовище роблять Кіпр ідеальною країною для ведення бізнесу.

Крім того, кіпрське законодавство пропонує цілу низку пільг з податку на прибуток фізичних осіб. Ці пільги покликані допомогти транснаціональним компаніям забезпечити переїзд своїх провідних фахівців для здійснення діяльності на Кіпрі. Пільги також пропонуються фізичним особам з високим рівнем доходу, які розглядають Кіпр як юрисдикцію для подальшого проживання.

Пропонуємо до вашої уваги стислий огляд оподаткування фізичних осіб на Кіпрі, а також опис основних переваг для іноземних фізичних осіб, які хотіли б жити в цій країні.

Оподаткування фізичних осіб

Податки та збори, які платять фізичні особи

На Кіпрі є такі основні види прямих податків, які виплачують фізичні особи зі своїх доходів:

  • Податок на доходи фізичних осіб;
  • Внесок у фонд оборони, який виплачується з дивідендів, відсотків, а також з доходу від надання майна в оренду;
  • Податок на приріст капіталу у разі продажу кіпрської нерухомості.

Фізична особа, яка працює на Кіпрі, також має сплачувати збори на соціальне забезпечення та інші внески.

Податок на доходи і/або внесок до фонду оборони нараховується залежно від податкового резидентства та країни доміцилію фізичної особи. Останній критерій є нововеденням у податковому законодавстві Кіпру, внесеним у липні 2015 року.

Податкове резидентство

Податковими резидентами Кіпру вважаються фізичні особи, які перебувають на території Кіпру більше ніж 183 дні протягом податкового року.

Доміцилій

Доміцилієм (domicile) фізичної особи вважається доміцилій батька такої особи, отриманий з народження, або доміцилій за вибором. Таким чином, фізична особа, батько якої не має кіпрського доміцилію, вважається особою, яка не має доміцилію на Кіпрі. Водночас такі особи можуть вважатися особами з доміцилієм на Кіпрі, якщо вони є кіпрськими податковими резидентами принаймні протягом 17 років з останніх 20 років, які передували відповідному податковому рокові. Також за певних умов фізична особа, батьком якої є особа з кіпрським доміцилієм, може вважатися особою, яка не має доміцилію на Кіпрі.

Оподатковуваний дохід

Незалежно від наявності доміцилію на Кіпрі фізична особа, яка є податковим резидентом, обкладається податком на свій загальносвітовий дохід з можливістю отримати звільнення від оподаткування деяких видів доходів.

Податковий резидент, який не має доміцилію на Кіпрі, звільняється від виплати податку на доходи, отримані у вигляді відсотків та дивідендів.

Фізичні особи, які не є податковими резидентами, виплачують податок на доходи, які нараховуються або надходять лише з джерел на території Кіпру, і звільняються від виплати податку на доходи, отримані у вигляді відсотків та дивідендів.

Ставки податку на доходи фізичних осіб

Оподатковуваний дохід у розмірі, який не перевищує 19 500євро, звільняється від оподаткування.

Оподатковуваний дохід, який перевищує вказану суму, підлягає оподаткуванню відповідно до прогресивної шкали ставок оподаткування: від 20% до 35% (для доходів понад 60 тис. євро).

Основні податкові переваги для іноземних фізичних осіб

Пільги з податку на дохід, які надаються у разі переїзду фізичних осіб – іноземних громадян на Кіпр з метою працевлаштування

Незалежно від податкового резидентства та країни доміцилію, фізичні особи – іноземні громадяни, які переїжджають на Кіпр, мають право на отримання однієї зі вказаних нижче податкових пільг стосовно доходу від трудової діяльності:

  • Фізичним особам, які впродовж щонайменше трьох з п'яти років до моменту початку роботи на Кіпрі постійно проживали за межами Кіпру (включаючи рік безпосередньо перед початком такої роботи), і доходи яких складають не менше 100 тис. євро на рік, може бути надано податкову пільгу обсягом 50% терміном на перші десять років.__
  • Фізичним особам, які до моменту початку роботи на Кіпрі постійно проживали за межами Кіпру і доходи яких складають менше 100 тис. євро, може бути надано податкову пільгу обсягом 20% або 8 550 євро (нижче з зазначених) терміном на п'ять років, починаючи з 1 січня року, що слідує за роком початку працевлаштування. Ця податкова пільга буде застосовуватися лише до 2020 року.

Звільнення від виплати податку на доходи стосовно трудової діяльності, здійснюваної за межами Кіпру

Винагорода за послуги, що надаються за межами Кіпру на користь роботодавця, який не є резидентом Кіпру, або на користь іноземного постійного представництва роботодавця- резидента протягом більше ніж 90 днів у податковому році, звільняється від податку на дохід.

Низькі збори на соціальне забезпечення

Працівники та роботодавці виплачують відрахування на соціальне забезпечення за ставками 7,8% і 9,5% відповідно, щодо сукупного доходу від трудової діяльності (з урахуванням максимально встановленої суми доходу, з якої виплачуються відрахування). Крім того, роботодавці виплачують додаткові відрахування обсягом 2% від сукупного доходу, отримуваного працівниками за здійснення трудової діяльності. Громадяни інших країн ЄС, які задовольняють встановлені вимоги та працевлаштовуються на Кіпрі, можуть отримати тимчасове звільнення від виплати відрахувань до фонду соціального забезпечення.

Звільнення від податку на доходи, отримувані у формі дивідендів та відсотків

Незалежно від податкового резидентства, фізичні особи, які не мають доміцилію на Кіпрі, звільнені від виплати податку на доходи, отримувані у формі дивідендів та відсотків.

Звільнення від виплати податку на доходи від продажу Інвестицій

Надходження від продажу акцій, облігацій та інших аналогічних фінансових інструментів (включаючи опціони і права на такі опціони) звільнені від оподаткування.

Нульові/знижені ставки податку на дохід з джерел за Кордоном

Кіпр уклав більше 55 міждержавних угод про уникнення подвійного оподаткування, що забезпечують нульову або понижену ставку податку, який стягується з доходів у вигляді дивідендів, відсотків, роялті та пенсій, отримуваних з джерел за кордоном.

Звільнення від податку на одноразові виплати, які надаються під час виходу на пенсію, та спеціальний податковий режим щодо пенсійних доходів з джерел за кордоном

Одноразові виплати, які надаються під час виходу на пенсію, звільнені від оподаткування. Крім того, фізичні особи, які є кіпрськими податковими резидентами, що отримують пенсійний дохід за послуги, надані за кордоном, можуть обрати оподаткування за єдиною ставкою 5% щодо сум, розмір яких перевищує 3 420 євро на рік.

Звільнення від податку на приріст капіталу, отриманого внаслідок продажу нерухомості

Доходи від продажу нерухомості, яка розташована за межами Кіпру, звільняються від виплати податку на приріст капіталу. Крім того, окрему пільгу з податку на приріст капіталу встановлено щодо доходів від продажу нерухомості, яка розташована на території Кіпру та придбана у період з 16 липня 2015 року до 31 грудня 2016 року.

Податки на спадок, багатство та дарування

На Кіпрі немає податку на спадок, податку на багатство або дарування.

Приклад розрахунку податкових зобов'язань фізичної особи

Щоб продемонструвати кількісні вигоди кіпрського оподаткування для відповідних іноземних громадян, які переїжджають на Кіпр, ми пропонуємо приклад розрахунку податкових зобов'язань податкового резидента Кіпру, який не має кіпрського доміцилію та здійснює трудову діяльність на Кіпрі, а також отримує дохід від інвестицій і продажу нерухомості.__

Для фізичної особи зі вказаними вище характеристиками зобов'язання з податків та внесків на дохід від трудової діяльності складають близько 20 тис. євро. Інвестиційний дохід такої фізичної особи буде повністю звільнений від податків на Кіпрі.

Додаткова інформація

Під час планування переїзду на Кіпр фізичній особі необхідно отримати індивідуальну консультацію як з питань оподаткування на Кіпрі, так і з питань оподаткування в інших країнах, пов'язаних з таким переїздом.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More