Current filters:  
Turkey
Turkey
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Economic crises and inflation occurring in recent years have led to the emergence of numerous new disputes arising from lease relationships and to an increase in existing disputes.
Gunay Erdogan Attorneys-at-Law
Usûlî müktesep hak kavramı, Türk hukukuna Yargıtay içtihatları girmiş, hakkın kapsamı ve genel hatları da yine içtihatlar ile belirlenmiştir.
Nazali
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 332. maddesinin birinci fıkrası ile 580. maddesinin ikinci fıkrası gereğince alınan 7887 numaralı...
Esin Attorney Partnership
Sosyal Güvenlik Kurumu ("SGK") tarafından yayımlanan 22 Kasım 2023 tarihli genel yazıda ("Genel Yazı"), özel istihdam bürosu ve özel istihdam bürosu gibi hareket eden gerçek ve tüzel...
Esin Attorney Partnership
The general letter dated 22 November 2023 ("General Letter") published by the Social Security Institution ("SSI") sets forth certain regulations to be applied if the reports prepared by the labor inspectors...
BDO
Bilindiği üzere, 6.2.2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremlerden etkilenen 11 il ve bir ilçede deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin bu mükellefiyetleri...
Bicer Guner
Dünya teknolojik gelişmeleri kucaklamaya devam ederken, önemli ölçüde dikkat çeken bir konu da yapay zekânın işgücü üzerindeki etkisidir.
Bicer Guner
7464 Sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun"), 02.11.2023 tarihli ve 32357 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bicer Guner
Law No. 7464 on Renting Residential Properties for Tourism Purposes and Amendments to Certain Laws entered into force upon its publication in the Official Gazette dated 02.11.2023 and numbered 32357.
Paksoy
During the pandemic and its aftermath there were discussions as to who should be responsible to cover expenses of a remote working employee made while performing his/her work such...
Bicer Guner
As the world continues to embrace technological advancements, one topic that has been gaining significant attention is the impact of Artificial Intelligence ("AI") on the labor force.
Bilek Birsen
Şirket birleşme ve devralmalarında nihai sözleşmenin sonuçlanıp akabinde hisse devir işleminin gerçekleşmesi uzun bir prosedür gerektirir.
Sayin Law & Consulting
Günümüzde ekonomik koşullar sebebiyle kira hukuku alanında birçok ihtilaf meydana gelmektedir.
Sayin Law & Consulting
Today, many disputes arise in the field of lease law due to economic conditions.
Pi Legal Consultancy
Medical device quality management system in Turkey has been quickly changing over the years. Besides, the legal and political environment on medical device quality management systems...
Kilinc Law & Consulting
The concept of personal data is frequently encountered by many of us in daily life, and as the field of application expands, it is also important whether personal data is processed and transferred...
BDO
2023/094 sayılı Sirkülerimizle duyurulduğu üzere, vergisel işlemlerde geçerli olan reeskont oranı 01.11.2023 tarihinden geçerli olacak şekilde %31,75'den %36,75'e yükseltilmişti
BDO
Yeniden değerleme oranı, Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen...
Paksoy
We would like to share with you our information note where we have summarised the latest developments in the healthcare legislation including the recent changes in various regulations, communiqués and guidelines ...
LBF Partners
Anayasa Mahkemesi, 14/11/2023 tarihli ve 32369 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 28/09/2023 tarih ve 2023/35 E.-2023/163 K. sayılı kararıyla 7318 sayılı Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası...
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Popular Contributors
Upcoming Events
Mondaq Social Media