Current filters:  
Turkey
Turkey
CETINKAYA
It is essential to establish a fair balance between the interests of originator pharmaceutical companies who bear all the costs and effort required for inventions, and the interests of generic...
CottGroup
The Law regarding Tax Amnesty and Tax Reconstruction has been published with the Official Gazette numbered 31506 and dated 09.06.2021.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The Turkish Banking Regulation and Supervision Agency ("BRSA") published a draft regulation to clarify a long-awaited obligation under Banking Law No. 5411
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The Turkish Competition Board ("Board") assessed the application for QTerminals W.L.L.'s ("QTerminals") acquisition of sole control over Ortadoğu Antalya...
Moroglu Arseven
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Dört Yeni Karar Özeti Yayımladı.
Moroglu Arseven
The Board agreed, and reaffirmed that municipalities, in order to combat fraud, must implement two factor authentication for online searches.
Egemenoglu Law Firm
Regulation Decision No. 4021 on placing the CE mark and using the mark, which is a sign showing that the products will not harm safety of human life and property, plant and animal existence and the environment...
Egemenoglu Law Firm
Ürünlerin amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işaret olan ...
Egemenoglu Law Firm
The development and popularity of mass tourism within the scope of demand has increased the demand for package tours, and package tours have gained a very important place in the tourism sector in this direction.
Egemenoglu Law Firm
Kitle turizminin talepler kapsamında gelişmesi ve popüler olması, paket turlara olan talebi artırmış ve bu doğrultuda da paket turlar, turizm sektöründe oldukça önemli bir yere sahip olmuştur.
Nazali
7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete' yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 2020 hesap döneminde 600.000 TL'yi aşan ücret gelirlerinin %40 vergi oranı ile vergilendirilmesi ve elde edilen ücret ...
Bener Law Office
Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen kıymetli evrak türleri arasında yer alan çek, hukuki niteliği itibariyle ticari iş ve işlemlerde yaygın şekilde kullanılan bir ödeme aracıdır.
CETINKAYA
As the cryptocurrency boom continues to take hold of the investment world, governments are making greater efforts to regulate crypto markets.
Esin Attorney Partnership
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ("SGK") 2 Haziran 2021 tarih ve E-99779835-202.99-25647141 sayılı Genel Yazısı'nda ("Genel Yazı") işverenler için, uzaktan çalışma yapan çalışanlarına ilişkin olarak...
Esin Attorney Partnership
Pursuant to the General Letter ("General Letter") of the Social Security Institution ("SSI") dated 2 June 2021 and numbered E-99779835-202.99-25647141...
Esin Attorney Partnership
Bilişim teknolojilerinin ekonomideki rolü arttıkça ticari yapılar da değişmektedir, kanun koyucular ve otoriteler de ekonomideki süregelen dijitalleşmeye adapte olmanın gerekliliğinin net bir...
Moroglu Arseven
Kurum Ön Rapor'da, son yıllarda dijitalleşmenin bir megatrend haline gelmesiyle ivme kazanan e-ticaret sektörü ve önemli bir satış kanalı olarak ortaya çıkan e-pazaryerlerini mercek altına almaktadır.
Moroglu Arseven
The Inquiry was intended to, in the interest of general consumer and merchant protection, identify anti-competitive practices within the e-marketplace sector.
Paksoy & Co
The bearer share certificates shall be issued based on a board of directors' resolution upon full payment of the share value.
Paksoy & Co
As of 16 April 2021, the first legislation specific to Crypto Assets have been issued by the Central Bank of Turkey.
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Upcoming Events
Mondaq Social Media