Current filters:  
Netherlands
European Union
Novagraaf Group
The latest information on the Unified Patent Court (UPC) indicates a possible entry into force in March 2023.
Novagraaf Group
Le compte à rebours est lancé pour déroger à la compétence de la JUB avant son imminente entrée en vigueur. Mais concrètement, ...
Netherlands
Norton Rose Fulbright
In our third session in our ESG in the Netherlands series we will talk about Liability Risks.
NewGround Law B.V.
Rieneke Jager en Erwin Noordover, met medewerking van Chanym Alekperova, bespreken het dynamisch verwijzen naar beleidsregels en vragen zich af of het meer ruimte biedt voor...
NewGround Law B.V.
Rieneke Jager, Erwin Noordover en Chanym Alekperova bespreken de aangekondigde maatregelen voor een snelle en verantwoorde groei van alternatieve warmteopties, zoals geothermie...
NewGround Law B.V.
Op 28 februari 2022 kwam een alarmerend rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) uit. De gevolgen van klimaatverandering zijn groot, de adaptatie is vaak nog niet voldoende.
NewGround Law B.V.
Erwin Noordover en Chanym Alekperova bespreken de randvoorwaarden en het nog ontbrekend wettelijk kader voor het in de toekomst mogelijk grootschalig gebruik van waterstof als duurzame energievoorziening...
NewGround Law B.V.
Erwin Noordover en Welmoed Willemsen bespreken het ontwerpbesluit voor het wijzigen van het Besluit bouwwerken leefomgeving met als doel om op daken van gebouwen maatregelen te kunnen nemen in het kader van duurzaamheid.
NewGround Law B.V.
Op basis van het Nevele-arrest mogen de huidige windturbinebepalingen niet worden toegepast. Dit heeft invloed op het ontwikkelen van nieuwe projecten.
NewGround Law B.V.
Erwin Noordover en Chanym Alekperova vatten de reacties en meningen samen op de openbare consultatie over de ontwikkeling en ordening van de waterstofmarkt.
NewGround Law B.V.
André Gaastra en Maria Bouwman van NewGround Law bespreken de nieuwste ontwikkelingen rondom het Didam-arrest.
NewGround Law B.V.
Anne-Marie Klijn en Ron Bisschop bespreken de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en een zeer recent kort geding waarin een zogenaamde ‘algemeen belang'-stichting een procedeerverbod kreeg.
NewGround Law B.V.
Victoria Rakovitch en Pieter van der Woerd bespreken de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor het BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen).
NewGround Law B.V.
Op 28 juni 2022 organiseert NewGround law het seminar Duurzaamheidsambities in het vastgoed. De specialisten van NewGround Law nemen u mee langs vier urgente thema's in de duurzaamheidstransitie in de gebouwde omgeving.
NewGround Law B.V.
Onder de aanstaande Omgevingswet zal de luchtkwaliteit zo veel mogelijk lokaal gereguleerd gaan worden. Victoria Rakovitch en Maria Bouwman van NewGround Law bespreken de nieuwe regelgeving en de beoogde uitvoering.
NewGround Law B.V.
Pieter van der Woerd en Victoria Rakovitch van NewGround Law bespreken hoe en of de voorgestelde wijzigingen van de bouwvoorschriften, die hun beslag zullen vinden in het (Bbl) onder de Omgevingswet...
NewGround Law B.V.
Pieter van der Woerd en Anne-Marie Klijn van NewGround Law bespreken een recente conclusie van staatsraad advocaat-generaal Nijmeijer over delegatie van planbevoegdheid.
NewGround Law B.V.
Onderdeel van klimaatneutraal Nederland is de doelstelling om de gebouwde omgeving van het aardgas af te schakelen en om alle woningen in 2050 aardgasvrij te hebben.
NewGround Law B.V.
Op 13 december 2021 gaf toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Steven van Weyenberg toelichting op het ‘Actualisatie handelingskader PFAS'.
Novagraaf Group
En avril dernier, le Gouvernement de Cabo Verde a adhéré au Protocole de Madrid. Cette adhésion est entrée en vigueur le 6 juillet 2022 et il est ainsi possible depuis cette date de protéger ce pays dans le cadre d'une marque internationale.
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Popular Contributors
Upcoming Events
OCT18
Conference Amsterdam Netherlands
Mondaq Social Media