Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca 14 Ocak 2023 tarihli ve 32073 sayılı Resmî Gazete'de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:545) yayımlanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığına, 4760 sayılı Kanunda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden teminat alma yetkisi verilmiş olup bu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar söz konusu Tebliğ ile açıklanmıştır.

İlgili Tebliğ'e aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230114-14.htm

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.