Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanan “Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Kılavuz Taslağı” (“Kılavuz Taslağı”) 20 Haziran 2022 tarihinde yayımlandı.

Kılavuz Taslağı'na ilişkin görüşlerin, duyuruda yer alan Görüş Tablosu formatına uygun olarak 1 Ağustos 2022 tarihi bitimine kadar bdud.saglikbeyani@titck.gov.tr adresine gönderilmesi gerektiği belirtilmişti.

Kılavuz Taslağı ile tüketiciyi en üst düzeyde korumak için son tüketiciye arz edilen ürünlerde sağlık beyanı kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlandığı belirtildi.

Kılavuz Taslağı kapsamındaki düzenlemelere ilişkin başlıca notlar şu şekildedir:

  • Piyasaya arz edilen gıdaların etiketi, tanıtımı ve reklamında kullanılan sağlık beyanları; yanlış, yanıltıcı, şüphe ve endişeye neden olmayacak ve ortalama tüketicinin anlayacağı biçimde olmalıdır.
  • Sağlık beyanı ifadelerinin yerine anlamı değiştirmeyen ve güçlendirmeyen şekilde eşdeğer ifadeler kullanılabilecektir. Bu kapsamda, kullanılabilecek ve kullanılamayacak ifadeler örneklendirilmiştir.
  • Sağlık beyanı kullanılması uygun olan gıdaların, kullanılan sağlık beyanı ile ilişkili ve sınırlı olması şartı ile, ticari markası, ticari ismi veya etiket görselleri sağlık beyanı içerebilecektir.
  • Gıdaların etiketi, tanıtımı ve reklamında kullanılan sağlık beyanı olarak yorumlanabilecek görseller, söz konusu gıdanın beyan koşulunu karşılaması koşuluyla kullanılabilecektir.
  • Sağlık beyanının etiket üzerinde kullanımında, beyanının anlamının değişmediği ve güçlendirmediği sürece ve beyanın tam haliyle yazılması koşulu ile kısaltılmış ifadeler kullanılabilecektir.
  • Ürünün tüketilmediği durumlarda sağlığın olumsuz etkilenebileceğini ileri süren, kilo kaybının veya artışının miktarına veya oranına atıfta bulunan, sağlık profesyonellerinin tavsiyelerine atıfta bulunan ifadeler sağlık beyanı olarak kullanılmayacaktır.
  • Yeni sağlık beyanı başvurularında, başvuru sahibinin talebi üzerine, Kurum, tescilli olarak izin verilen bir sağlık beyanı kullanımını başvuranın yararına beş yıl süre ile sınırlandırmak suretiyle veri korumasını sağlayabilecektir. Bu durumda, beş yıllık süre bitmeden ve söz konusu sağlık beyanının Kılavuz Taslağı ekine dahil edilmeden, sonraki başvuru sahibi, önceki başvuru sahibi tarafından tescilli olarak belirtilen veriyi referans gösteremeyecektir.

20 Haziran 2022 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Kılavuz Taslağı'nın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.