Geçtigimiz günlerde WhatsApp'ta çalisanlarin kendi aralarinda kurduklari grupta sirket yöneticilerine hakaret eden ve ürünlerini kötüleyen mesaj yazan 3 çalisan isten çikarildi. Isçilerden biri haksiz fesih iddiasiyla ise iade davasi açsa da hem yerel mahkeme hem de istinaf mahkemesi davayi reddetti.

Dava dilekçesinde, uçtan uca sifreli bir sistemdeki yazismalarin üçüncü kisilere kapali oldugu ve delil olarak kullanilamayacagi, bu yazismalar gerekçe gösterilerek yapilan feshin geçersiz olacagi belirtilerek ise iade talep edilmistir. Davali sirketin vekili ise, davacinin WhatsApp grubundaki yazismalarda sirket yöneticilerine agir küfür ve hakaretler ettigini, is arkadaslarini sirkete ait ürün hakkinda negatif yazilar yazmaya tesvik ettigini, sirketin ismine zarar vermeye çalistigini, bu gerekçelere yapilan feshin hakli nedenlere dayandigini belirterek davanin reddini talep etmistir.

Yerel mahkeme kararinda, isveren tarafindan yapilan feshin hakli nedene dayandigini belirterek davanin reddine karar verdi. Davaci isçinin istinafa basvurmasi üzerine Bölge Adliye Mahkemesi ise WhatsApp yazismalarinin isveren tarafindan hile veya tehdit yoluyla elde edildigine dair delil veya iddia bulunmadigii vurgulayarak, "WhatsApp grubuna dahil üye isçilerden birisi tarafindan is yeri yetkililerine yazismalarin gösterimi neticesinde fesih sürecinin basladigi anlasilmis olup, is yeri yetkililerinin kendilerine yönelik yazilan agir sinkafli hakaretlerden haberdar olmalari sonrasinda davaci ile birlikte ayni ortamda çalismalarini beklemek hakkaniyete aykiri olacaktir" diyerek feshi hakli buldu.

Is Kanunu'nda isverenin isçiyi tazminatsiz olarak isten çikarma halleri siralanirken "isverene karsi hakaret veya küfürlü sözlerin giyaben sarf edilmesi" fiili açikça zikredilmese de birçok madde bu konuyu düzenliyor. Örnegin, 25.maddenin 2.fikrasinda "Isçinin, isveren yahut bunlarin aile üyelerinden birinin seref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranislarda bulunmasi" maddesi ile "Isçinin, isverene yahut onun aile üyelerinden birine yahut isverenin baska isçisine satasmasi" bentleri bu kapsamda degerlendirilmektedir.

Hakaret eylemi yüz yüze konusarak yapilabilecegi gibi WhatsApp ya da E-mail gibi ortamlarda da yapilabilir. Dolayisiyla isverene karsi yapilmasa dahi giyabinda ona karsi hakarette bulunularak is yerinde huzurun kaçirilmasi ve isin yapilmasini engelleyici ortam olusturulmasi tazminatsiz kovulmaya sebep olabilmektedir. Birçok Yargitay kararinda da bu durumun isten çikartma için 'hakli neden' sayildigi görülmektedir. 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.