Mesafeli Satış Sözleşmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve kararları nezdinde yapılan değişiklikler

Ön Bilgilendirme Yöntemi

 1. Yönetmeliğin, tüketicinin, mesafeli sözleşmenin kurulmasından önce açık, anlaşılır ve kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun bir şekilde bilgilendirilmesi gerekliliğine ilişkin 5. Maddesine 'aracı hizmet sağlayıcı' ibaresi de eklenmiş ve bu bağlamda ilgili bilgilerin aracı hizmet sağlayıcı bakımından da tüketiciye sunulması gerekliliği getirilmiştir. Bu bağlamda ürün veya hizmet ile ilgili şikayet veya taleplerin satıcı veya sağlayıcı birlikte aracılık hizmetini sunan firmalara iletilebilmesi mümkün olacaktır. Ön bilgilendirme yükümlülüğü bakımından satıcı veya sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcı müteselsilen sorumlu kılınmıştır.
 2. Yönetmeliğin 6. Maddesinde düzenlenmiş olan tüketiciye sunulacak ön bilgilendirmenin yöntemi bakımından 'yazılı olarak' ibaresinin yanına 'kalıcı veri saklayıcısı' ibaresi eklenmiş ve ek bent ile sözleşmenin platform üzerinden yapılmış olması durumunda aracı hizmet sağlayıcı da satıcı veya sağlayıcı ile müteselsilen sorumlu kılınmıştır.

Cayma Hakkı

 1. Cayma hakkının kullanılmasıhususunda tüketicinin formu yönelteceği kişiler arasında aracı hizmet sağlayıcı da sayılmış olup, platform üzerinden yapılacak satışlar bakımından aracı hizmet sağlayıcıya tüketicinin cayma formuna ulaşabilmesi için gerekli sistemi kurma yükümlülüğü getirilmiştir. Platform üzerinden yapılan satışlar bakımından cayma hakkının kullanılması üzerine tüketiciye yapılacak iade hususunda aracı hizmet sağlayıcı, bedeli kendi tahsil ettiği müddetçe satıcı ve sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu kılınmıştır. Bu durum teslim şartı gerçekleşmeden kullanılan cayma hakları içinde geçerlidir.
 2. Hizmet ifasına ilişkin sözleşmeler bakımından cayma hakkının kullanılması durumunda sağlayıcı ve platform üzerinden yapılan satışlar bakımından aracı hizmet sağlayıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde bedeli iade etmekle yükümlü kılınmıştır.
 3. İlgili geri ödemeler bakımından tüketicinin ödemeyi kredi kartı ile yapmış olması durumunda yasal olarak azami 14 gün içinde satıcı veya sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcı tarafından tüketiciye yapılması zorunlu bedel iadelerine ilişkin olarak, kart çıkaran kuruluşlara aktarılan tutarın kart çıkaran kuruluşa ulaşmasını takiben kartın kullanılabilir limitine tek seferde ilave edilmesi sağlanacaktır.. Dolayısıyla taksit ile alınmış bir ürünün daha önce iadelerinde taksit olarak iade yapılırken, burada "tek seferde" ibaresi ile artık taksit ile alınmış olsa dahi iadelerde tek seferde iade edileceği anlaşılmaktadır.

Cayma Hakkının İstisnaları

 1. Cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlar, taşıt ve drone başta olmak üzere ilgili resmi sicillerine kayıt ve tescili zorunlu olan taşınırlar, tescil veya kayıt sonrası kullanılmamış mal olarak tekrar satışa konu edilememesi, kurulum veya montajı satıcı veya yetkili servis tarafından yapılan malların ilave maliyete katlanılmadan yeniden satışa konu edilememesi için tüketicilerin tam ve doğru olarak bilgilendirilmesi şartı ve sözleşenlerin mutabakatı ile cayma hakkı kullanımından istisna tutulmuştur.
 2. Bunların dışında; Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler ve Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler'de cayma hakkının dışında tutulmuştur.

İade Masrafı

 1. Yönetmelik madde 5/g hükmünde yapılan değişiklik ile birlikte; cayma hakkının kullanılması durumunda ürün veya hizmetlerin iade edilmesi bakımından iadeye ilişkin taşıma-gönderi ücretlerinin sadece satıcı tarafından karşılanması yerine, kim tarafından karşılanacağının yapılan mesafeli satış sözleşmesinin ön bilgilendirme kısmında taraflarca belirleneceği düzenlemesi getirilmiştir
 2. Taraflar iade masraflarını kimin karşılayacağını kararlaştırmalarına rağmen, taşıyıcının belirleyeceği gönderi firmasının tüketici tarafından kabul edilmemesi ve farklı bir taşıyıcı ile iade edilmesi durumunda iade masrafının tüketici tarafından ödenmesi gerektiği düzenlenmiştir. Mal ayıplı ise sözleşmede hüküm olsa dahi bedelsiz olacaktır.

  Tüketicinin malı satıcıya gönderme süresi cayma bildiriminin yöneltildiği tarihten itibaren on günden on dört güne çıkarılmıştır.

Sözleşmenin İfası

 1. Yönetmelik madde 16 hükmünde yapılan değişiklik ile birlikte; tüketicilerin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler dışında, mesafeli satış sözleşmesi konusu mal veya hizmet taahhüt edilen süre içerisinde yerine getirilmesi gerekirken, en fazla 30 günlük süre öngörülmüştür.
 2. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının ve satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmesi halinde aracı hizmet sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Üye Olmadan Devam Et

 1. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Ağustos ayında yayınladığı karar ile, Alışveriş olmadan devam et butonunun olduğu web sitelerinde kişisel veri girilen ortamlarda, kişisel verinin Kanunun 4. maddesi gereğince ihlal edilebileceği düşüncesi ile, kamuoyunda Guest Checkout olarak bilinen kısım içinde bir doğrulama mekanizması konulması gerektiği ifade edilmiştir.
 2. Karara göre, artık guest checkout sırasında da bir doğrulama yapılacak ve o alınan bilgilerin üye olmadan doğruluğu teyit edilecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.