Yeni E-Ticaret Yönetmeliği Yayımlandı

1 Temmuz 2022'de kabul edilen ve büyük bir kısmı 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Ticaret'in Düzenlenmesi Hakkında Kanun'daki (“E-Ticaret Kanunu“) değişikliklere ilişkin, 29 Aralık 2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete'de Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“E-Ticaret Yönetmeliği“) yayımlandı. E-Ticaret Yönetmeliği, E-Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikleri detaylandırarak açıkta kalan hususları netleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, E-Ticaret Kanunu'na paralel şekilde, bir takvim yılındaki net işlem hacmi bakımından kademeli olarak (i) tüm, (ii) orta ölçekli, (iii) büyük ölçekli ve (iv) çok büyük ölçekli elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı (“ETAHS”) ile elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara (“ETHS”) uygulanan yükümlülüklere ilişkin hükümlere yer vermektedir. Ek olarak, E-Ticaret Yönetmeliği ile mevcut Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış ve bu yönetmelikte yer alan bilgi vermeye, sipariş, sipariş teyidi ve işlem rehberine ilişkin yükümlülükler küçük değişikliklerle Yönetmelik tarafından benimsenmiştir.

E-Ticaret Yönetmeliği ile E-Ticaret Kanunu'nda var olan hükümlere ilişkin yükümlülükler netleştirilmiştir. Bu kapsamda, özellikle, ETAHS'lerin hukuka aykırı içerikleri yayımdan kaldırma, fikri mülkiyet hakkı ihlallerinde şikayet ve aksiyon süreci, veri kullanımı veveri taşınabilirliği süreçlerine ve reklam ve promosyon harcama sınırlarına ilişkin detaylara yer verilmiştir. Halihazırdaki yükümlülüklere ek olarak, E-Ticaret Yönetmeliği ile özellikle ETAHS'lere yeni yükümlülükler öngörülmüştür. Bunlar; aracılık sözleşmesindeki zorunlu unsurlar, aracılık sözleşmesinde değişiklik ve fesih süreçleri, dahili iletişim sistemi kurulması, irtibat noktası oluşturulması şeklinde özetlenebilir. 

Ayrıca, E-Ticaret Yönetmeliği'nde, E-Ticaret Kanunu ile paralel şekilde ETHS'ler bakımından ayrı yükümlülükler öngörülmemekte ve bu şirketler ETAHS'ler ile birlikte ele alınmaktadırlar. Bu kapsamda, kademeli olarak ETAHS'ler bakımından düzenlenen bazı yükümlülükler E-Ticaret Yönetmeliği'nde detaylandırıldığı şekilde ETHS'lere de uygulanacaktır.

E-Ticaret Yönetmeliği, E-Ticaret Kanunu kapsamında öngörülen geçiş süreci ile uyumludur. E-Ticaret Kanunu kapsamındaki sürelere ilaveten, E-Ticaret Yönetmeliği ile ayrıca getirilen dahili iletişim sistemi kurma yükümlülüğü kapsamında dahili iletişim sistemi üzerinden yapılması gereken işlemler 1 Temmuz 2023'e kadar e-posta gibi teknik araçlarla gerçekleştirilebilecektir ve ETAHS'nin ETHS'nin bilgilerini doğrulama yükümlülüğü kapsamında halihazırda aracılık hizmeti verdiği ETHS'ler bakımından 1 Ocak 2024'e kadar yükümlülüğe uyum sağlayabilecektir.

ETHS ve ETAHS'lerin E-Ticaret Kanunu ile birlikte Yönetmelik'i detaylı şekilde inceleyerek gerekli uyum sürecini yürütmesi önem arz etmektedir.

E-Ticaret Yönetmeliği'ne buradan ve ayrıntılar için ilgili hukuk bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.

Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Rehberi Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı tarafından, sınır ötesi elektronik ticaret istatistiklerinin ve verilerinin belirlenmesi için Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Rehberi (“Rehber”) yayımlandı. Rehber ile Detaylı Beyan Modülünde ve Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamelerinde (“ETGB”) yapılan dış ticaret işlemlerinin elektronik ticaret kapsamında olup olmadığının mükellefler tarafından doğru bir şekilde beyan edilmesi amaçlanmaktadır. Rehber'de sınır ötesi elektronik ticaret dijital platformlar aracılığıyla çevrimiçi olarak sipariş edilen ve alıcı-satıcıların farklı ülkelerde bulunduğu ticari faaliyetler olarak tanımlanmakta; telefon görüşmeleri, faks ve e-posta yoluyla verilen siparişler ise sınır ötesi elektronik ticaret kapsamı dışında kabul edilmektedir. Rehber'de sınır ötesi elektronik ticaret istatistiklerinin belirlenmesi için Detaylı Beyan Modülünde ve ETGB'de bulunan sorulara ve bu soruların nasıl yanıtlanması gerektiğine ilişkin açıklamalar Rehber'e buradan ulaşabilirsinizyer almaktadır.

Rehber'e buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.