Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu önünde yapılan itirazda, itiraz sahibi, başvuru konusu markada bulunan ibarenin bir sebze türü olan biberin çeşit adı (variety name) olduğunu, ibarenin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohum Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü nezdinde tescil ettirildiğini, itiraz sahibi şirketin bu çeşidin ıslahçısı olduğunu, ıslahçı haklarının Türkiye'nin tarafı olduğu UPOV Sözleşmesi kapsamında korunduğunu, başvurunun 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 6/6 hükmü uyarınca reddedilmesi gerektiğini ileri sürmüştür.

Yapılan incelemede, 5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korumasına İlişkin Kanun'un 9/4 maddesi "Bir çeşidin Türkiye'de veya UPOV Sözleşmesine taraf bir ülkede kullanılmakta olan isminin aynısı veya karışıklığa yol açacak kadar benzeri, aynı veya yakın türdeki bir diğer çeşit için kullanılamaz. Bu hüküm UPOV Sözleşmesine taraf ülkede tescil edilmiş isimler için de uygulanır." hükmünü, 6769 Sayılı SMK'nın 6/6 maddesinin de "Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir." hükmünü içerdiği belirtilmiştir.

YİDK, 6 Aralık 2018 tarihli kararında, hükümde geçen "fikri mülkiyet hakkı" kavramının, geniş anlamda sınai mülkiyet haklarını kapsadığını teyit etmiştir. YİDK, "Bilindiği gibi, sınai mülkiyet, genel tanımı ile sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına; ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üretici veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına tescil edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir haktır. Yeni bitki çeşitleri üzerindeki ıslahçı hakları da sınai mülkiyet haklarının kategorilerinden biri olarak kabul edilmektedir." şeklinde görüşte bulunmuş ve itiraz konusu marka başvurusunun 31. sınıfta bulunan aynı ve bağlantılı mallar olan "işlenmemiş tarım ve bahçecilik ürünleri, tohumlar, taze sebze meyveler, canlı ve kurutulmuş bitkiler ve otlar" için reddine karar vermiştir.

YİDK'nın hukuka uygun gerekçesi ile de teyit edildiği üzere, Türkiye'nin taraf olduğu UPOV Sözleşmesi doğrultusunda çeşit adının tekelleştirilmesi söz konusu olmayıp, karara konu başvurunun bu haliyle hukuken himaye görmeyeceği açıktır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.