Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 ήταν €10.403,2 εκ. σε σύγκριση με €7.928,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 31,2%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 ήταν €3.587,1 εκ. σε σύγκριση με €3.022,0 εκ. για την ίδια περίοδο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 18,7%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €6.816,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 σε σύγκριση με €4.906,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο με μερίδιο €6.275,8 εκ. επί των συνολικών εισαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €966,8 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022. Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €3.160,6 εκ.

Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε €1.000,1 εκ., ενώ οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €358,1 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022. Οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €2.228,9 εκ.

Αναλυτικά στοιχεία κατά προϊόν, εμπορικό εταίρο, αξία και ποσότητα περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, η οποία διατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Πηγή:  Cystat

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.