Yirminci yüzyılın başlarında uluslararası ticaretteki gelişmeler sonucunda Milletler Cemiyeti'ne bağlı olarak özel hukukun yeknesaklaştırılması amacıyla çalışmalar yürütmek üzere UNIDROIT adlı kurum kurulmuştur. 1926 yılında kurulan bu kurum, uluslararası mal satımına ilişkin hukukun yeknesaklaştırılması adına çalışmalarda bulunmuşsa da bu çalışmalar 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte sekteye uğramıştır.

Savaş sonrası 1966 yılında BM tarafından UNICITRAL adında bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyonun kuruluş gerekçesi olarak; uluslararası ticaret hukuku ihtilaflarına uygulanan ulusal hukuk düzenlerinin farklılığının, ticaretin serbest akışına ilişkin bir engel oluşturması ve BM'nin bu farkları azaltmak konusunda bir rol oynaması gerekliliği gösterilmiştir. CISG, bu komisyonun belirtilen amaca ulaşmak için hazırlamış olduğu en önemli antlaşmadır.

CISG, 1980 yılında kabul edilmiş ve 1988'de yürürlüğe girmiştir. Türkiye, CISG metninin kabul edildiği 10 Mart – 11 Nisan 1980 tarihli konferansa katılmıştır. Ancak toplantılarda antlaşmayı onaylamayarak çekimser kalmayı tercih etmiştir. Daha sonra Türkiye, 1 Ağustos 2011'de antlaşmaya katılmıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.