2023.01.01-től lép hatályba az új német ellátási láncok átvilágításáról szóló törvény.

Joggal lehet azzal számolni, hogy ezek az egyes tagállamokban már gyökeret eresztett jogi szabályozás rövidesen közösségi szinten is kodifikálásra kerül.

Mivel ez a legtöbb olyan vállalatot érinti, amelyek német vállalatokkal kereskedelmi láncban működnek, kereskednek, ezért ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy a törvény hatályba lépéséig mit érdemes tenniük a felkészülés során:

1. A törvény szabályozási tartalma és célja

A törvény célja, hogy a fenntartható üzleti gyakorlatok révén jelentősen javítsa az emberi jogok és bizonyos környezetvédelmi normák nemzetközi szintű betartását. Ezt a nemzetközi vállalatok felelősségteljesebb irányítását szolgáló szabályozási keret jogi szabályozásával próbálja elérni.

2. Miért érinti ez a törvény az Ön vállalatát?

A törvény hatálya alá azok a vállalatok tartoznak, amelyek székhelye, üzleti tevékenységének fő helye, igazgatási központja vagy létesítő okirat szerinti székhelye Németországban van, és legalább 3000 főt foglalkoztatnak. A küszöbérték 2024-től 1000 alkalmazottra csökken.

Ide tartoznak a külföldre kiküldött munkavállalók és a kapcsolt vállalkozások, azaz a német fővállalattól jogilag függő valamennyi vállalkozás összes munkavállalója is. Közvetetten érintett ezen túl minden olyan külföldi (pl. magyar) vállalat, amely közvetlen beszállítóként jelenik meg a közvetlenül érintett vállalatok kereskedelmi láncaiban. Bizonyos körülmények között az adott szállítási láncba beszállítók munkavállalóinak száma is beleszámíthat a küszöbértékbe.

Mindenképpen érdemes tisztában lennie a törvénnyel, mert immár törvényes követelménnyé vált, mostantól az olyan kereskedelmi partnerek és beszállítók kiválasztása, akik megfelelnek a törvény előírásainak. Ezáltal a törvény betartása versenyelőnyhöz juttathatja Önt azokkal a vállalatokkal szemben, amelyek elhanyagolják a jogi követelmények betartását.

3. Objektív alkalmazási kör: mit kell figyelembe vennie

A törvény szerint a célzottaknak be kell tartaniuk bizonyos gondossági követelményeket. Ezek bizonyos cselekvési előírások, amelyeket a törvény a címzettekre, azaz a német vállalatokra és beszállítóikra ró. A

1) Az emberi jogi kockázatok többek között az alábbi tilalmak megsértését jelentik:

 • Gyermekmunka
 • Kényszermunka
 • Rabszolgaság

Ezenkívül magyar német vonatkozásban emberjogi kockázatnak minősülnek a következő elvárások:

 • méltányos bérezés
 • egyenlő bánásmód a munkahelyen
 • egyesülési szabadság.

A megfelelő munkabér kifizetése szempontjából az alvállalkozói szerződésre alkalmazandó jog, egyébként pedig a munkavégzés helye szerinti ország minimálbére irányadó. A szerződéses jogválasztás ebből a szempontból rendkívül fontos.

2) Az emberi jogok mellett a törvény a környezeti kockázatok elkerülését is előírja. Ezek közé tartozik a veszélyes anyagokat, például higanyt, veszélyes hulladékot és úgynevezett tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat használó vagy előállító kémiai folyamatok és eljárások tilalma.

b. A kötelezettségek tartalma:

Ennek érdekében többek között a következő megelőző és represszív intézkedéseket kell meghozni:

 • A kockázatkezelésért felelős munkatársak/osztályok kinevezése
 • Jogi nyilatkozatok kiadása
 • Panaszrendszer létrehozása
 • Az emberi jogi normák betartására vonatkozó szerződéses biztosítékot követeljenek meg a beszállítóktól/kereskedelmi partnerektől.
 • A jogsértések azonosítása, megelőzése, és ahol ez nem lehetséges, a meglévő jogsértések minimalizálása
 • és alkalmi ellenőrzések

4. Konkrét lépések

Mind a konkrét megvalósítási koncepciók, mind a megvalósítás során felmerülő munkajogi, szociális és kereskedelmi jogi kérdések tekintetében szakértelemmel állunk az Ön mellett!

Ezen túlmenően kínáljuk az üzleti partnerei ellátási lánc átvilágításáról szóló törvénynek való megfelelés ellenőrzését, amely az üzleti partnerek integritásának ellenőrzésének minden aspektusára kiterjed, holisztikus, digitalizált harmadik fél átvilágítására vonatkozó teljes megoldást kínálva a vállalatok számára.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.