Брак або недосконалість проце- суальних норм, які б регламен- тували виконання державними судами функцій контролю та сприян- ня міжнародного арбітражу, створю- ють багато практичних проблем і зава- жають розвитку міжнародного арбіт- ражу в Україні та становленню проар- бітражної судової практики у цій сфері.

Судовий контроль щодо арбітражу

Для більш ефективної реалізації судами функцій контролю щодо арбіт- ражу, а це перш за все розгляд клопо- тань про скасування рішень міжнарод- ного арбітражу чи про надання дозво- лу на їх виконання, необхідно зменши- ти кількість інстанцій у розгляді таких справ. Як показав досвід останніх років, введення додаткової судової інстанції (загальні місцеві суди) знач- но погіршило ефективність судового контролю щодо арбітражу з точки зору його якості та часу, що на нього витра- чається державними судами. Адже чи не кожна справа цієї категорії прохо- дить всі три судові інстанції, що займає багато місяців, а інколи й років. До 2005 р. ситуація була значно краща: такі справи розглядалися лише апеля- ційними судами та Верховним Судом України. Тож є всі об'єктивні перед- умови повернутися до цієї моделі, як більш ефективної. Крім того, наявні

To view the full article please click here.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.