1. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" № 755-IV від 15 травня 2003 року був викладений в новій редакції під новою назвою "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (надалі "Закон") згідно Закону України № 835-VIII від 26 листопада 2015 року.

Нова редакція Закону набрала чинності з 1 січня 2016 року і тепер не містить положень, які передбачають обов'язки державного реєстратора та юридичних осіб щодо підтвердження відомостей про юридичну особу (пп. 11, 12, 14 статті 19 попередньої редакції Закону) та положення про те, що підставою для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи (п. 6 частини 2 статті 38 попередньої редакції Закону) є наявність в Єдиному державному реєстрі (надалі «ЄДР») запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням (такий запис вносився за відсутності підтвердження відомостей про юридичну особу).

Наказом Міністерства юстиції України  від 6 січня 2016 року № 15/5 визнаний таким, що втратив чинність наказ Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року N 3178/5 "Про затвердження форм реєстраційних карток", який встановлював, поміж іншим, форму 6 (реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР).

У зв'язку з вищенаведеним, на теперішній час державні реєстратори та юридичні особи НЕ зобов'язані вчиняти дії, спрямовані на підтвердження відомостей про юридичну особу та відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням. Це означає, що підприємства не мають обов'язку подавати до державного реєстратора на щорічній основі підтвердження відомостей про юридичну особу.

2. Законом України № 909-VIII 24 грудня 2015 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" був виключений підпункт "ж" пункту 184.1 статті 18 Податкового кодексу, який передбачав таке:

"184.1. Реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у разі якщо: ... ж) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;"

Таким чином, вищезазначені зміни унеможливлюють використання (1) відсутності підтвердження відомостей про юридичну особу та/або (2) факту відсутності юридичної особи за її місцезнаходженням як підстави для:

  • анулювання ПДВ реєстрації юридичної особи; та/або
  • припинення юридичної особи на підставі судового рішення, постановленого у зв'язку з наявністю в ЄДР запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням.

Доводимо до Вашого відома, що на теперішній час ще не внесені відповідні зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 1588 від 09 грудня 2011 року (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року N 462). Тому не виключено, що органи державної фіскальної служби все ще можуть продовжувати звертатися із запитами про підтвердження місцезнаходження юридичної особи, та в такому разі рекомендується відповідати, що такі запити є незаконними, оскільки вони більше не грунтуються на Податковому кодексі.

About Dentons

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com www.dentons.com.