De minister heeft op 14 juni jongstleden het wetsvoorstel 'Herziening beslag en executierecht' ingediend bij de Tweede Kamer. Indien de wetswijziging wordt aangenomen, kan dit belangrijke gevolgen hebben voor (de inzet van het middel) beslag in de praktijk.

De herziening kent de volgende drie doelen en daarmee samenhangende wijzigingen:

 1. voorkomen dat een schuldenaar niet meer in zijn bestaansminimum kan voorzien door;

  • invoering beslagvrije voet op bankrekeningen van natuurlijke personen;
 2. voorkomen dat beslag als pressiemiddel wordt gebruikt door;

  • niet meer toe te staan dat beslag op roerende zaken wordt gelegd, wanneer voorzienbaar is dat de kosten de baten overtreffen;
 3. het beslag en executierecht efficiënter en eenvoudiger te maken door;

  • belangrijke wijzigingen door te voeren met betrekking tot beslag op roerende zaken:
   • de deurwaarder hoeft motorrijtuigen niet meer te zien om er beslag op te kunnen leggen, administratief beslag wordt mogelijk;
   • beslagen op motorrijtuigen zullen voor derden inzichtelijk worden via de RDW; en
   • executieveilingen van roerende zaken kunnen via internet plaatsvinden; en
  • belangrijke wijzingen door te voeren met betrekking tot beslag op bankrekeningen:
   • het wordt voor een deurwaarder mogelijk voorafgaand aan het leggen van beslag te informeren bij een bank of de schuldenaar daar een bankrekening aanhoudt; en
   • de verklaringstermijn voor derdenbeslag (bijvoorbeeld onder een bank) wordt verkort van vier naar twee weken.

Het wetsvoorstel staat op 3 juli op de agenda van de commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.