5684 sayili Sigortacilik Kanunu ("Kanun") kapsaminda, Sigortacilik ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("Kurum") tarafindan hazirlanan "Sigortacilik Verilerinin Toplanmasi, Saklanmasi ve Paylasilmasina Dair Yönetmelik" ("Yönetmelik") 18 Ekim 2022 tarihinde Resmî Gazete'de yayimlandi ve ayni gün yürürlüge girdi. Yönetmelik, sigortacilik verisi niteligindeki bilgilerin islenmesine, paylasimina ve aktarimina iliskin kapsam, sekil, usul ve esaslari belirlemektedir.

Sigortacilik Verisi

Yönetmelik temelde sigortacilik verisini tanimlamakta ve sigortacilik verilerinin islenmesi ve paylasilmasina iliskin esaslari düzenlemektedir.

Düzenlemeye göre sigortacilik verisi, sigorta sözlesmelerine, sigorta sözlesmesine taraf olan sigorta ettiren ve sigorta sirketlerine, sigorta sözlesmesinden dogrudan veya dolayli menfaat saglayan sigortali, lehtar ve diger üçüncü kisilere iliskin veriler ile yanlis sigorta uygulamalari dahil olmak üzere risk degerlendirmesine esas tüm verilerdir.

Yukaridaki tanim çerçevesinde, sigortacilik verilerinin büyük bir kisminin 6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu çerçevesinde tanimlanan kisisel veri tanimina girecegini, bununla birlikte birtakim verilerin ise (örn. sigorta sirketine iliskin veriler) kisisel veri olarak tanimlanamayacagini belirtmek isteriz.

Sigortacilik Verilerinin Toplanmasi

Yönetmelik çerçevesinde Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("Merkez") tarafindan olusturulacak olan veri tabanina ("Veri Tabani"), sigorta sirketleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluslari tarafindan sigortacilik verilerinin aktarilacagi ve söz konusu kurum ve kuruluslarin bu bilgileri güncel tutmakla yükümlü olduklari düzenlenmektedir. Bununla birlikte, yanlis sigortacilik verileri de sigorta sirketlerinin puanlamasinda esas alinmak ve Kurum tarafindan ilgili istatistiksel faaliyetlerin yürütülebilmesi amaciyla Veri Tabani'nda saklanacaktir.

Sigortacilik Verilerinin Paylasilmasi

Yönetmelik, sigortacilik verilerinin paylasimina iliskin genel esaslari da düzenlemektedir. Buna göre sigortacilik verileri, Merkez ile Merkez'in veri paylasiminda bulundugu ilgilisine göre sigorta, reasürans ve emeklilik sirketleri ("Üye Kurulus") arasinda imzalanan protokoller ve Kurum'un onayina istinaden paylasilabilecektir. Yönetmelik'e göre bu protokoller kapsaminda veri paylasimi, ilgili platformlar veya kisa mesaj, mobil uygulama, çagri merkezi gibi iletisim kanallariyla saglanabilecektir.

Yönetmelik'e göre, Veri Tabani'nda yer alan verilere sinirli sekilde erisim yetkisi taninan, ilgisine göre üye kurulus ve özellikli kurulus yetkilileri, sigorta acenteleri, sigorta ve reasürans brokerleri, sigorta eksperleri ile diger kisi ve kuruluslarin ("Yetkili Kullanici") erisebilecegi alanlar ve içerikler, Kurum'un onayi dogrultusunda Merkez tarafindan belirlenecektir. Erisim kurallarini ihlal eden Yetkili Kullanici'larin erisim yetkisini sinirlamak veya kaldirmak Merkez'in takdirinde olacaktir.

Üçüncü kisilerle veri paylasimina iliskin olarak ise Yönetmelik, Merkez tarafindan; sigorta sözlesmeleri ile ilgili poliçe veya hasar verilerinden Kurum tarafindan uygun görülenleri, gerekli kimlik dogrulamasinin saglanmasi veya hak sahipliginin ispatlanmasi sartiyla diger ilgili kisilerin erisimine sunulacagini da düzenlemektedir.

Sigortacilik Verilerinin Kullanimi

Yönetmelik'te sigortacilik verilerinin hangi amaçlar dogrultusunda kullanilacagi da düzenlenmektedir. Buna göre, sigortacilik verileri asagidaki amaçlar dogrultusunda kullanilabilecektir;

 • Sigortacilik sektöründe kamu gözetimi, denetimi ve ekonomik güvenligin saglanmasina ve saglik hizmetleri finansmaninin planlanmasina katkida bulunmak,
 • Sigorta uygulamalarini takip etmek, sigorta branslarinda uygulama birligini saglamak,
 • Zorunlu sigortalarin takibini yapmak,
 • Yanlis sigorta uygulamalarinin önlenmesine katkida bulunmak,
 • Sigortalilik oranlarinin artirilmasina yönelik çalismalar yapmak,
 • Sigortacilik sektörüne iliskin güvenilir istatistikler üretilmesini saglamak,
 • Sigorta puanini hesaplamak.

Bununla birlikte, Merkez'in veri kullanimina iliskin esaslar Yönetmelik'te ayrica belirlenmektedir. Bu kapsamda, Merkez tarafindan sigortacilik verilerinin, motorlu araç isletenlere ve sürücülere iliskin verileri alarak bunlari genel Veri Tabani ile eslestirmek ve ilgili mevzuat kapsaminda kamu kurum ve kuruluslariyla paylasmak amaciyla kullanilacagi düzenlenmektedir.

Merkez ve Üye Kuruluslarin Sorumlulugu

Yönetmelik kapsaminda Merkez ve Üye Kuruluslarin sorumlulugu ve bilgi verme yükümlülügü düzenlenmektedir. Buna göre;

 • Veri paylasimina iliskin güvenli altyapiyi olusturmak Merkez'in sorumlulugundadir.
 • Aktarilan verilerin üçüncü sahislar ile paylasilmasindan kaynaklanan bir zarar meydana gelmesi durumunda Merkez, ilgililere rücu edebilir.
 • Genel veri tabaninda yer alan ve paylasilan veriler için veri sahibinin açik rizasi veya onayi aranan hallerde veri sahibinden açik riza veya onayin alinmasindan ve aydinlatma yükümlülügünün yerine getirilmesinden veri alisverisi yapan muhatap Üye Kurulus, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Sirketleri Birligi ve nezdindeki alt kuruluslar, Emeklilik Gözetim Merkezi, Dogal Afet Sigortalari Kurumu, Tarim Sigortalari Havuzu ile sigortacilik ve özel emeklilik alaninda faaliyet gösteren kurum ve kuruluslar ("Özellikli Kurulus") ve Yetkili Kullanici ile veri sahibinin muhatabi diger kurum ve kuruluslar sorumludur.
 • Yanlis sigorta uygulamalarina taraf kisi ve kuruluslara ait verilerin genel Veri Tabani'na kaydedilmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde kurum ve kuruluslarla bu verilerin paylasilmasinda veri sahibinin açik rizasi veya onayi aranmaz.
 • Veri paylasimina dahil olan tüm kurum ve kuruluslar ile bunlarin çalisanlari, görevleri kapsaminda haiz olduklari sigortacilik verilerine iliskin bilgi ve belgeleri gerek görevleri süresince gerek görevleri sona erdikten sonra hiçbir sekilde kullanamaz ve üçüncü kisilere kullandiramaz.

Sigortacilik Verilerine Iliskin Bilgi Talepleri ve Veri Sahibinin Haklari

Veri sahipleri, yanlis sigorta uygulamalarinin disinda kalan ve Veri Tabani'nda yer alan kendilerine ait veriler ile ilgili olarak Merkez'den bilgi isteyebilecektir. Bu bilgi edinme talepleri ilgili olarak ise Merkez, bir defaya mahsus 15 (onbes) gün uzatma hakki sakli kalmak kaydiyla kendisine ulasan talepleri 15 (onbes) gün içerisinde cevaplamakla yükümlü kilinmaktadir. Buna göre Merkez, bir defaya mahsus alinacak uzatma süresi dahil toplamda en geç talep tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde kendisine gelen sigortacilik verilerine iliskin talepleri cevaplandirmakla yükümlüdür.

Yönetmelik'te ayrica Veri Tabani'nda yer alan verilerin eksik veya yanlis oldugunu düsünen veri sahipleri tarafindan söz konusu verilerin degistirilmesi ile ilgili olarak Merkez'e basvuru yapilabilecegi düzenlenmektedir. Buna göre, Veri Tabani'nda yer alan verilerinin degistirilmesi konulu veri sahibi basvurulari; Merkez tarafindan incelenerek 10 (on) günlük kesin süre içerisinde taleplerin ilgili Üye Kurulus'a iletilmesine karar verir. Basvuru iletilen Üye Kurulus, bu talebi 10 (on) günlük kesin süre içerisinde inceler ve talebin kabulüne ya da reddine iliskin kararini Merkez'e iletir. Merkez ise Üye Kurulus'un kararini iletmesinden veya 10 (on) günlük kesin sürenin sona ermesinden itibaren 10 (on) günlük kesin süre içerisinde veri sahibine basvurusu hakkinda bilgi verir.

Son olarak, Yönetmelik kapsaminda yürütülen kisisel veri isleme faaliyetlerinde 6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu'na ve ona dayanilarak yürürlüge konan mevzuatta yer alan usul ve esaslara uyulmasinin zorunlu oldugu düzenlenmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.