Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, yoğunluk nedeniyle İstanbul Boğazı'nda oluşabilecek güvenlik risklerini engellemek için gemilerin boğaz çevresinde demirlemesine sınırlama getirdi.

Buna göre; İstanbul Boğazı'nın güney girişindeki Kartal demirleme sahasında 5.000 GT üzerindeki gemilere 72 saatin üzerinde demirleme yasağı getirildi. Buna aykırı hareket eden gemilere mevzuat kapsamında Tuzla Bölge Liman Başkanlığı tarafından idari yaptırım uygulanacak.

Gemilere 72 saat sınırı geldi

Bakanlığın ilgili tüm sektör paydaşlarına ve kamu kurumlarına gönderdiği “İstanbul Boğazı Demirleme Yerleri” konulu yazıda şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Boğazı güney girişi demir yerlerinde tahıl koridoru kapsamında yaşanan yoğunluk da göz önünde bulundurularak seyir emniyeti ve deniz güvenliğinin arttırılarak ciddi deniz kazası risklerinin azaltılabilmesi amacıyla bazı tedbirler alınmıştır. Ancak son zamanlarda özellikle demir yerlerindeki yoğunluk nedeniyle yaşanan kazalar ile Marmara Denizi'nde driftte bekleyen gemilerin oluşturduğu yoğunluk da göz önünde bulundurularak alınabilecek ilave tedbirleri değerlendirebilmek amacıyla 07/04/2023 tarihinde Genel Müdürlüğümüz koordinesinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), İstanbul ve Tuzla Bölge Liman Başkanlıklarımız ile sektörün katılımıyla demirleme sahalarının emniyetine yönelik bir toplantı gerçekleştirilmiş olup demir yerlerindeki deniz trafiği emniyetli bir hal alıncaya kadar;

  1. a) İlgi (a) ve (b) yazılarımız ile bildirilen tedbirlere devam edilmesi,
  2. b) Marmara Denizi'nde driftte bekleyen gemilerin Marmara Denizi'nde belirlenmiş olan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği kapsamı dışındaki (Ambarlı, Yalova Bölge Liman Başkanlıkları idari sahaları dâhilindeki) yoğun olmayan demirleme yerlerine yönlendirilebileceği,
  3. c) Bu demirleme yerlerinde 168 saatten fazla kalmak isteyen uğraksız geçiş yapan gemilerce serbest pratika alınarak, sağlık, emniyet, gümrük ve diğer mevzuatın gerektirdiği denetim ve işlemlerin uygulanması,

ç) Bu demirleme yerlerine demirleyen gemilere yönelik; demirleme saati, 72 saati dolduran gemiler ve 168 saati dolduran gemilere ait listelerin gerekli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla KEGM tarafından ilgili Bölge Liman Başkanlıklarına zamanlıca bildirilmesi,

  1. d) Kartal Demirleme Sahasına sadece tehlikeli yük taşımayan ve 5.000 GT altı gemilerin demirlemelerine izin verilmesi, bu gemilerin 72 saatten fazla demirde kalmalarına müsaade edilmemesi, daha uzun süre demirde kalacak gemilerin Marmara Denizi'ndeki başka uygun demirleme sahalarına yönlendirilmesi, buna aykırı hareket eden gemilere meri mevzuat kapsamında Tuzla Bölge Liman Başkanlığınca idari yaptırım uygulanması hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından iletilen yazıyı bilgilerinize sunarız. Detaylar için aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.