25 Kasım 2022 tarihli ve 32024 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişiklik Yönetmeliği") ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 1 Aralık 2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ'in ("Tebliğ") geçiş hükümlerinde değişiklik yapılarak Yönetmelik ve Tebliğ ile getirilen yeni yükümlülüklere uyum süresi 01/12/2022'den 28/02/2023'e ertelenmiştir. Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmelik'in döviz cinsinden yapılan işlemleri düzenleyen 15/4, 15/5 ve 66'ncı maddelerinin uyumu konusundaki 01/12/2022 tarihi aynen korunmuştur.

Böylelikle Değişiklik Yönetmeliği ile 1 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan ve ödeme hizmeti sağlayıcılara yeni yükümlülükler getiren düzenlemelere uyum konusunda ödeme hizmeti sağlayıcılara üç aylık ek süre tanınmıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.