Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'in (Tebliğ) 20. maddesinin altıncı fıkrasında bir değişiklik gerçekleşmiştir. 18 Kasım 2021 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre, yetkili müesseseler gerçekleştirdikleri 100 ABD doları ve/veya karşılığı Türk lirası tutarını aşan işlemler için müşterinin Kimlik veya Pasaport veya Vergi Kimlik Numaralarını müşteriden temin ederek gerçekleştirilen her işlem itibarıyla kayıt alına almak zorundadır. Bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce ise döviz büroları müşterilerle gerçekleştirdikleri her alım satım işlemi için işlem tutarına bakmaksızın müşteriden kimlik bilgisini almak zorundalardı. Bu düzenleme ise Tebliğ'e 12 Ekim 2021 tarihinde eklenmişti.

Ayrıca aynı tebliğin 30. maddesinin birinci fıkrası da değişiklikten önce “Bakanlık bu Tebliğin tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, mücbir sebep hallerini veya zorunlu halleri değerlendirmeye, tereddütlü hususları gidermeye ve Tebliğde öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.” düzenlemesini içerirken, fıkrada yapılan değişiklikle Bakanlığın “işlem limitlerini belirlemeye” de yetkili olduğu hükme eklenmiştir. Tebliğ'in 30. maddesinde yapılan değişikliğin, alıcılar ve satıcılar arasındaki alım satım limitlerini  belirlemeye mi yönelik olduğu konusunda oluşan tereddütlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı  tarafından bir açıklama yapılmıştır. Açıklamada, “Söz konusu değişiklikte "işlem limitlerini belirlemeye" ifadesi ise sadece kimlik ibrazına yönelik olup, bu ifade 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade eder. Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir” ifadesine yer verilmiştir.

Buna göre Tebliğ'de gerçekleştirilen değişikliklerden sonra, yetkili müessese olan döviz büroları kendi bünyelerinde gerçekleştirilen döviz alım satım işlemlerinde artık sadece işlem tutarının 100 Amerikan dolarını ve/veya karşılığı Türk lirasını aşması halinde müşterilerden kimlik ibraz etmelerini beklemek ve müşterinin kimlik bilgilerini kayıt altına almak zorunda kalacaktır. Ancak kimlik tespitine yönelik getirilen limitin ilerleyen süreçte değiştirilmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacaktır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.