Geçtiğimiz günlerde,  AB Rusya'ya yönelik altıncı yaptırım paketini kabul etti, Birleşik Krallık ve ABD Rusya'ya karşı ek yaptırımlar uygulamaya başladı  ve Rusya karşı önlemlerine ilişkin gelişmeleri açıkladı.

Bu bülten, yukarıda belirtilen söz konusu  yaptırımların ve gelişmelerin esaslı  noktalarını incelemek üzere hazırlanmıştır.

AB YAPTIRIMLARI:

AB, hem Rusya hem de Belarus'u hedef alan altıncı ekonomik ve bireysel yaptırım paketini kabul etti.

Kararlaştırılan paket aşağıdaki gibi bir dizi önlem içermektedir;

I. Petrol ve Petrol ithalatı kısıtlamaları:

 • AB, Rusya menşeli veya Rusya'dan AB'ye ihraç edilen ham petrol ve bazı petrol ürünlerinin satın alınmasını , ithal edilmesini veya transferini yasaklayacaktır. [Konsey Tüzüğü'nün Yönetmeliğinin (EU9 833/2014) XXV numaralı Ekinde listelendiği üzere]
 • Buna ek olarak, teknik ve mali yardım gibi ilgili hizmetlerin doğrudan veya dolaylı olarak sağlanması hususunda daha fazla kısıtlama vardır.
 • Bu ithalat kısıtlamaları zaman içinde kademeli olarak uygulanacak ve ham petrol için yaklaşık altı, diğer rafine petrol ürünleri için ise sekiz ay sürecektir.
 • Ayrıca, bir kısmı geçici olsa da, belirli üye devletlere yapılan önceki sözleşmeler ve ithalatlarla ilgili örneklerde olduğu gibi, bazı istisnalara ve derogasyonlara izin verilmektedir. Bulundukları konum nedeniyle Rus kaynaklarına, arzına, özel bir bağımlılığı olan ve pratik alternatif seçenekleri olmayan AB ülkelerine boru hattı ile ham petrol ithalatı için geçici istisnalar sağlanabilmektedir. Bu aynı zamanda Bulgaristan ve Rusya'ya deniz yolu ile taşınan Rus deniz kıyısındaki Rus ham petrolü ve vakumlu gaz petrolünün ithalatına ilişkin geçici derogasyonlar açısından da fayda sağlayacaktır.

II. Petrol taşıma hizmetleri:

 • AB operatörlerinin, altı aylık bir geçiş döneminden sonra, petrolün özellikle deniz yolları aracılığıyla üçüncü ülkelere taşınmasını sigorta ettirmesi ve finanse etmesi yasaklanacak. AB operatörleri bu tür hizmetlerin temel sağlayıcıları oldukları için , Rusya'nın ham petrol ve petrol ürünlerini dünyanın geri kalanına ihraç etmesi zor olacaktır.
 • AB, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan ham petrol ithalatını yasaklayacak ve küresel piyasaları ayarlamak için mevcut sözleşmelere ve spot işlemlere altı aylık bir geçiş süresi tanıyacak. Buna ek olarak AB, rafine edilmiş petrol ürünlerinin Rusya'dan ithalatını da mevcut sözleşmeler ve spot işlemler için 8 aylık bir geçiş döneminden sonra yasaklayacaktır. Boru hattı ile yapılan ithalata şimdilik izin verilmektedir. Üye devletler arasında eşit şartlar sağlanabilmesi adına, sekiz aylık bir geçiş döneminden sonra, boru hattı yoluyla Rus ham petrolünü ve petrol ürünlerini ithal eden üye devletler, bu ürünleri diğer üye devletlere veya üçüncü ülkelere yeniden satamayacaklar.
 • Bulgaristan, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti, sınırlı bir süre için belirli istisnalardan yararlandırılarak alternatif tedarik yolları geliştirmelerine olanak tanınacak.
 • AB'ye teslim edilen Rus petrolünün çoğu deniz yoluyla taşınıyor. Bu kısıtlamalar, yıl sonuna kadar Rusya'nın Avrupa'ya yaptığı petrol ithalatının neredeyse %90'ını etkileyecek ve Rusya'nın ticari kazancını azaltacaktır.

III.  İhracat kısıtlamaları:

 • AB, ihracat yasağına tabi ve Rusya'nın askeri-sanayi kompleksiyle ilişkili gerçek kişi, tüzel kişi ve kuruluşlarının listesini hem Rusya hem de Belarus'un çift kullanımlı mal ve teknoloji, elektronik, iletişim, silah, tersane, mühendislik ve bilimsel araştırma gibi çeşitli sektörleri dahil olmak üzere  genişletti.
 • AB, Rusya için önemli kar getiren malların ithalatı yasağı kapsamında listelenen ürünleri genişletecek.
 • AB, ayrıca, Rusya'nın savunma ve güvenlik sektörünün teknolojik gelişimine katkıda bulunabilecek mal ve teknoloji listesini genişletecek. Bu, kimyasal silah üretmek için kullanılabilecek 80 kimyasalı içerecek.

IV. Hizmet Kısıtlamaları:

 • Rusya hükümetine ve Rus şirketlerine, Rusya'da yerleşik tüzel kişilere ve kurum veya kuruluşlara defter tutma, denetim, vergi danışmanlığı hizmetleri, muhasebe hizmetleri, işletme ve yönetim danışmanlığı, halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmetleri ve bulut hizmetleri gibi belirli finansal- iş hizmetlerinin sağlanması yasaktır.
 • Bu, Rus hükümetinin ve Rus şirketlerinin Avrupa hizmetlerinden yararlanarak işlerini kolaylaştımalarını engelleyecektir.
 • Buna ilaveten insani amaçlar ve sivil toplumla ilgili olanlar, ve adli işlemlerde savunma hakkının kullanılması için gerekli olan önceki sözleşmeler ve hizmetler de dahil olmak üzere bazı istisnalar vardır.

V. SWIFT Kısıtlamaları:

 • AB, üç Rus kredi kuruluşu ve Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Credit Bank of Moscow ve Agricultural Bank'ın yanı sıra bir Belarus finans kuruluşu olan Belarusian Bank For Development And Reconstruction'ı da ekleyerek, finansal veri alışverişi için kullanılan, özel finansal mesajlaşma hizmetlerinin (SWIFT, Dünya Çapında Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği) sağlanmasına ilişkin mevcut yasağı genişletti.
 • Bu bankalar Rus finans sistemi ve Putin'in savaşı sürdürmesi için kritik olan SWIFT'ten çıkarıldı. Bu durum, Rus finans sektörünün küresel sistemden izolasyonunu daha da artıracak.

VI. Mal varlıklarının dondurulması, Kişi ve Kuruluşların Listelenmesi:

 •   AB ek olarak 65 kişi ve 18 kuruluş dahil olmak üzere Rus birlikleri tarafından Bucha ve Mariupol'da işlenen vahşetlerin sorumlularına, savaşı destekleyen kişilere, önde gelen iş adamları ve listelenen oligarkların aile üyelerine ve Kremlin yetkililerinin yanı sıra askeri sektöre dahil olan kuruluşlara, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıları sırasında kullanılan ekipman ve yazılımları üretenlere yaptırım uyguladı.

VII. Yayın Yasağı:

 • AB, Rossiya RTR/ RTR Planeta, Rossiya 24/ Russia 24 ve TV Centre International olmak üzere Rus devletine ait üç basın kuruluşunun daha AB'deki yayın faaliyetlerini askıya aldı.
 • Bu yaptırım, ifade özgürlüğü ve gazetecilik faaliyetleri için özel güvenceler de dahil olmak üzere, düşünce özgürlüğünü hedef almayacaktır.
 • Tedbirler ayrıca, yaptırım uygulanan medya kuruluşlarının ve çalışanlarının AB'de yayıncılık dışında araştırma ve röportajlar gibi başka faaliyetler yürütmesini de engellemeyecektir.

İlgili tüm linkler ve kaynakça:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/03/russia-s-aggression-against-ukraine-eu-adopts-sixth-package-of-sanctions/

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2802

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_2823

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-response-ukraine-invasion/

BİRLEŞİK KRALLIK YAPTIRIMLARI:

I. Birleşik Krallık ayrıca, Rusya mali yaptırım rejiminin varlık yaptırımlarının dondurulması listesine oligarkların aile üyeleri, yakın ortakları ve çalışanları da dahil olmak üzere Rusya ile ilgili belirlenmiş birçok kişi ve kuruluşu da ekledi.

II. Birleşik Krallık, Rusya Federasyonu'nun kapsadığı bölgeden ve hükûmet kontrolünde olmayan Ukrayna topraklarından gelen veya oradan sevk edilen gümüş ve ahşap ürünleri ve lüks ürünler gibi malların Kuzey İrlanda da dahil olmak üzere Birleşik Krallık'ta yasaklandığını duyurdu.

III.  Birleşik Krallık Hükümeti, tüccarların, ticaret yasaklarına tabi olan demir, çelik, gelir getiren mallar ve gümüş gibi malları ithal etmeleri için lisans sürecini belirledi. (23 Haziran 2022'de güncellenen "İthalatçılara Duyuru 2953: Rusya ithalat yaptırımları", Birleşik Krallık Hükümeti Uluslararası Ticaret Bakanlığı)

IV. Birleşik Krallık Hükümeti, listelenmiş ürünlerdeki yasağı genişleterek ve tarifeleri artırarak Rusya'ya karşı ek ticari yaptırımlar getirdiğini açıkladı. Bu yeni yaptırımlarla Birleşik Krallık, 1 milyar sterlinin üzerindeki Rus mallarına tarifeler ve yasaklar uygulayacak.

V. Birleşik Krallık Rusya (Yaptırımlar) (AB'den Çıkış) (Değişiklik) (No. 9) Düzenlemeleri 29 Nisan 2022'de yürürlüğe girdi. Birleşik Krallık, aşağıda belirtilen maddeleri gerektiren değişiklikler ile yeni ticaret kısıtlamaları uygulayacak:

 • Video paylaşım platformları da dahil olmak üzere sosyal medya hizmetlerinde, Birleşik Krallık merkezli kullanıcıların, belirlenmiş kişi veya kuruluşlar (örneğin, Rusya'nın devlete ait ana medya kuruluşları) tarafından üretilmiş, yüklenmiş veya paylaşılmış içeriklerle karşılaşmasının önlenmesi için uygun önlemlerin alınması.
 • İnternete erişim hizmetlerinin yanı sıra geniş bant sağlayıcıları tarafından, Birleşik Krallık merkezli kullanıcıların, belirlenmiş kişi veya kuruluşlar tarafından sağlanan web sitelerine erişmesini önlemek için uygun önlemlerin alınması.
 • Uygulama mağazaları tarafından, Birleşik Krallık merkezli kullanıcıların, belirlenmiş kişi veya kuruluşlar tarafından sağlanan bir uygulamayı indirmesini veya bir uygulamayaerişmesini önlemek için uygun önlemlerin alınması.
 • Bu düzenleme, Dışişleri Bakanı'nın bu kısıtlamaların uygulanacağı kişileri belirlemesine izin verir.

VI. Bu tedbirlere ilişkin açıklayıcı bir muhtıra 4 Mayıs 2022'de yürürlüğe girmiştir. Birleşik Krallık, aynı gün ayrıca işletme danışmanlığı, muhasebe ve halkla ilişkiler gibi Birleşik Krallık hizmetlerini durdurarak Rusya'ya hizmet ihracatını yasakladığını ilan etmiştir.

VII.  Birleşik Krallık şu anda 1600'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulamış bulunuyor.

VIII. Birleşik Krallık, 9 Mayıs 2022'de Rus ve Belarus rejimlerinin 1,7 milyar sterlinlik mal ticaretini hedefleyen yeni bir yaptırım paketi duyurdu.

 • 250 milyon sterlini aşan ihracat yasakları, Rusya'nın imalat ve ağır makine sektörlerini hedef alıyor.
 • Ürünler üzerindeki ithalat tarifeleri, platin ve paladyum dahil olmak üzere 1,4 milyar sterlin değerindedir.

IX. Ayrıca Birleşik Krallık, Rus petrolü taşıyan gemilerin sigortasına ilişkin bir yasak konusunda AB ile anlaştı.

X. Son olarak, 8 Haziran 2022'de Birleşik Krallık "Rusya ile yaptırımlar altında ticaret" için bir kılavuz yayınladı. Kılavuzda, Rusya ile ticaret yapan Birleşik Krallık şirketlerine yönelik yaptırımlar sebebiyle; alım satım yaptırımları, ithalat/ihracat yasakları ve lisanslama, Rus ve Belarus malları üzerindeki tarifeler, mali yaptırımlar, ödeme  ve nakliye yaptırımları dahil hangi ithalat ve ihracat kısıtlamalarının uygulanacağına yer verildi.

XI.  15 Haziran 2022'de Birleşik Krallık, Ekonomik Suç (Şeffaflık ve Uygulama) Yasası 2022 (2 No'lu Başlangıç ve Tasarruf Hükümleri) Düzenlemeleri'ni yansıtacak şekilde mali yaptırımların ihlalinde yaptırım ve para cezaları hakkında güncellenmiş bir kılavuz yayınladı.

İlgili tüm linkler ve kaynakça:

https://www.gov.uk/government/publications/notice-to-importers-2953-russia-import-sanctions/nti-2953-russia-import-sanctions

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fassets.publishing.service.gov.uk%2Fgovernment%2Fuploads%2Fsystem%2Fuploads
%2Fattachment_data%2Ffile%2F1080013%2Fuk-product-list-additional-duties-on-products-originating-from-russia-and-belarus.odt&wdOrigin=BROWSELINK

https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-ukraine-sovereignty-and-territorial-integrity

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/477/pdfs/uksiem_20220477_en.pdf

https://www.gov.uk/government/news/russia-cut-off-from-uk-services?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications-topic&utm_source=82c72197-4728-4d31-9c48-2e4d1a67f2d3&utm_content=immediately

https://www.gov.uk/government/news/uk-punishes-putin-with-new-round-of-sanctions-on-17-billion-of-goods#:~:text=The%20UK%20is%20today%20(9,1.7%20billion%20worth%20of%20trade.&text=Russian%
20and%20Belarusian%20regimes%20targeted,billion%2C%20including%20platinum%20and%20palladium.)

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/477/contents/made

https://www.gov.uk/government/news/uk-punishes-putin-with-new-round-of-sanctions-on-17-billion-of-goods

https://www.gov.uk/guidance/trading-under-sanctions-with-russia

ABD YAPTIRIMLARI

I. 8 Mayıs 2022'de, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC); Mali Yöneticiler, Silah Üreticileri ve Devlet Kontrollü Televizyon İstasyonları da dahil olmak üzere Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı gücü için kritik olan yeni belirlenmiş kişi ve kuruluşları duyurdu. Bu belirlemeler aşağıdaki gibidir:

 • Rusya'nın en önemli bankalarından ikisinin, bir Rus devlet bankası ve 10 iştirakinin yönetim kurulu üyeleri, ilk olarak Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın kıdemli yöneticileri ve onun 8 diğer mevcut ve eski yönetim kurulu üyesi, ikincisi, önde gelen Rus Bankası Gazprombank'ın (GPB) yönetim kurulu üyeleri ve GPB'nin Yönetim Kurulu'nun 27 üyesi ve son olarak Joint Stock Company Moscow Industrial Bank ve onun Executive Order (E.O.) 14024 kapsamındaki 10 bağlı kuruluşu OFAC tarafından belirlendi.
 • Bir Rus devlet destekli savunma kuruluşu ve silah üreticisi olan Limited Liability Company Promtekhnologiya, OFAC tarafından belirlendi.
 • Rusya'nın devlete ait en büyük televizyon istasyonlarından üçü, Joint Stock Company Channel One Russia, Television Station Russia-1 ve  Joint Stock Company NTV Broadcasting Company, OFAC tarafından E.O. 14024 kapsamında belirlendi.

II. Ayrıca OFAC, E.O. 14071 kapsamında, muhasebe, kredi, vakıf ve şirket kuruluşu ve işletme danışmanlığı hizmetlerinin doğrudan veya dolaylı olarak, ABD'den veya bir ABD vatandaşı tarafından Rusya Federasyonu'nda bulunan bir kişiye olmak üzere ihracat, yeniden ihracat, satış veya tedarik yapılmasına yasak getiren bir karar yayınladı. Bu karar 7 Haziran 2022'de yürürlüğe girdi.

III. İlaveten OFAC, E.O. 14024 kapsamında Rusya Federasyonu ekonomisinin muhasebe, kredi, vakıf ve şirket kuruluşu ve işletme danışmanlığı hizmetleri sektörlerinin yaptırıma tabi olduğu ve bu sektörlerde çalışan veya çalışmış herhangi kişi veya kuruluşa da bu bağlamda yaptırımların uygulanabileceğini düzenleyen bir karar yayınladı.

IV. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın finans, savunma ve denizcilik sektörlerini hedef aldı ve Savunma Bakanlığı'nın denizcilik şirketini, diğer altı deniz taşımacılığı şirketini ve 69 gemiyi engellenen mülk olarak belirleyerek, Rus ve Belarus askeri yetkililerine karşı hesap verebilirliği teşvik etti. Bir deniz mühendisliği şirketi olan Fertoing'in de kritik ABD teknolojilerine erişimi engellenecek.

V. ABD Dışişleri Bakanlığı, 2.600'den fazla Rus ve Belarus askeri yetkilisine vize kısıtlaması getirdi. Kısıtlamalar; Bucha'da Rus askeri faaliyetlerinde olduğu bildirilen kişileri ve Rus askeri yetkililerini, Ukrayna'da insan hakları ihlallerine, uluslararası insancıl hukuk ihlallerine veya kamu yolsuzluğuna karışmış Rus destekli sözde yetkilileri kapsadı.

VI. ABD Dışişleri Bakanlığı, God Nisanov, Maria Zakharova ve Alexey Mordashov da dahil olmak üzere Putin'e yakın Rus oligarklarını ve seçkinlerini hedef aldı.

VII. Hazine Bakanlığı, Rus hükümet yetkililerini ve iş liderlerini, seçkinlerin lüks mülklerini, lüks varlık yönetimi ve hizmet şirketlerini, Sergei Roldugin ve aile üyeleri dahil, Imperial Yachts ve CEO'su ve United Aircraft Başkanı gibi yat komisyoncularını hedef aldı.

VIII. Ticaret Bakanlığı, Rus ordusunun ABD'den olan ve belirli ABD teknolojisi veya yazılımından türetilen teknolojileri ve diğer öğeleri elde etme gücünü kısıtladı ve Rusya ve Belarus'ta bulunan 71 tarafı Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu'nun ticari kısıtlama  listesine (Entity List) ekledi.

IX. Sonuç olarak ABD, Hazine Bakanlığı'nın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesi (SDN) listesine 1000, Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu'nun ticari kısıtlama listesine (Entity List) 300'den fazla taraf ekledi.

İlgili tüm linkler ve kaynakça:

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0771

https://www.state.gov/targeting-russias-financial-defense-and-marine-sectors-and-promoting-accountability-for-russian-and-belarusian-military-officials/

https://www.state.gov/targeting-russias-oligarchs-and-vessels/

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/06/02/fact-sheet-united-states-takes-further-actions-to-counter-sanctions-evasion-by-russia/

RUS KARŞI YAPTIRIMLARI

I. 28 Şubat 2022'den bu yana Rusya Devlet Başkanı ; ABD, Birleşik Krallık, AB ve ek olarak Rusya ve Belarus'a karşı olan diğer yaptırım rejimlerine uymak için Rus kişi ve kuruluşlarına yaptırım uygulayan bazı yabancı devletlerin ve uluslararası kuruluşların dostane olmayan eylemleri ile ilişkili  ve karşı önlem olarak çok sayıda kararname çıkardı.

II. Rusya Devlet Başkanı, 3 Mayıs 2022'de 252 sayılı Kararnameyi (Kararname 6), "Bazı Yabancı Devletlerin ve Uluslararası Örgütlerin Dostane Olmayan Eylemleriyle Bağlantılı Olarak Misilleme Niteliğinde  Özel Ekonomik Tedbirlerin  Uygulanmasına İlişkin Yürütme Emri " ni imzaladı. Bu Kararnamenin amacı, bu düşmanca eylemlere yanıt olarak Rusya Federasyonu'nun ulusal çıkarlarını korumaktır.

 • Kararname 6 yürürlüğe girdiği günden itibaren, federal ve bölgesel hükûmet yetkilileri , diğer hükûmet makamları, yerel yönetim organları ve Rusya Federasyonu'nun yargı yetkisi altındaki kuruluşlar ve kişiler, kendi kontrolleri altındaki belirli tüzel kişilere,  kişilere ve kuruluşlara özel ekonomik tedbirleri  uygulayacaklardır.
 • Kararname 6, sadece her düzeydeki hükûmet görevlilerine değil, aynı zamanda Rusya Federasyonu'nun yargı yetkisi altındaki kuruluşlara ve kişilere de yasak getiriyor. Yükümlülüklerin yerine getirilmediği veya kısmen yerine getirildiği durumlarda, tüzel kişiler, gerçek kişiler ve kuruluşlar ile kurulan özel ekonomik tedbirlere tabi sözleşmelerin (dış ticaret sözleşmeleri dahil) ifası  ve mevcut anlaşmalar kapsamındaki yükümlülüklerin (dış ticaret sözleşmeleri dahil) ifası yaptırımlar kapsamındadır.
 • Kararname 6,  yaptırımlar kapsamında,  hak sahiplerinin gerçek veya tüzel kişi olduğu herhangi bir finansal işlemin yürütülmesine yasak getirmektedir.
 • Ayrıca, Kararname 6 Rusya'da üretilen veya çıkarılan malların veya hammaddelerin, yaptırımlar kapsamında kişilere veya yaptırımlar kapsamında kişiler tarafından diğer kişilere veya kuruluşlara ihracatını yasaklıyor.

III. 11 Mayıs 2022'de Rusya Hükümeti 851 sayılı Hükümet Kararnamesini kabul etmiştir. 6 sayılı Kararname' nin yasaklarına uygun olarak getirilen düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

 • Yaptırım uygulanan kişilerin listesi – Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinden ve Gazprom'un eski Avrupa yan kuruluşları ile ABD ve Singapurdan 31 tüzel kişi,
 • Yaptırım uygulanan kuruluşlarla yapılması yasak olan işlemler için ek kriterler şu şekilde sayılabilir: Öncelikle, yaptırım uygulanan kişiler tarafından, kendi menfaatleri veya onlar adına kiralanan gemilerin menfaatleri için  Rusya limanlarına girişini içeren işlemler; ikinci olarak, yaptırım uygulanan kişilerin yararına yapılan işlemler; son olarak, yaptırım uygulanan kişi veya kuruluşların katılımıyla ve/veya yararına ödemeler, menkul kıymet transferleri (ve diğer işlemler) içeren işlemler; ve Rusya Hükümetine teklif sunmaya yetkili organ olarak Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı'nın yaptırım uygulanan kişilerin listesini düzenlemek ve yaptırıma tabi kişilerle yapılan belirli işlemler için geçici lisans vermek.
 • Rus yetkililer, tüzel kişiler ve vatandaşlar,  yaptırımlara tabi belirlenen kuruluşlar ve onların kontrolleri altında olan kişiler ve kurumlarla işlem yapamayacak ve sonuçlandıramayacak, tamamlanan işlere dair yükümlülüklerini yerine getirip, sonuçlandırmaları mümkün olmayacak, ve dış ticaret sözleşmeleri de dahil olmak üzere onların lehine mali işlemleri yürütemeyeceklerdir.

IV. Rus hükümeti, Yamal LNG'den Gazprom Germania grubunun şirketlerinden biri olan Gazprom Marketing&Trading Singapore'a, üç ay boyunca sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikine ilişkin kısıtlamayı kaldırdı.

V. 23 Mart 2022'de Rus hükümeti, gemilerin "dost olmayan devletlerden" Rus limanlarına erişimini kısıtlamak için yasal bir çerçeve hazırladı. Çerçeve, Rus hükümetinin, Rus gemilerinin limanlarına erişimini, kısa süre içerisinde, kısıtlayan devletlerden gelen gemilere karşı kısıtlamalar getirmesine izin verecek.

VI. 24 Mayıs 2022'de Rusya DevletDuması tarafından incelenen "dost olmayan devletlerle" ilgili yabancı şirketlerin dış yönetimine ilişkin yasa tasarısı (104796-8 sayılı), Rus Duması  tarafından kabul edildi.

VII. 8 Haziran 2022'de Rusya Devlet Duması, Rusya Federasyonu Tahkim Usul Kanunu'nun 52. maddesinde ve Rusya Federasyonu Medeni Usul Kanunu'nun 45. maddesinde değişiklik yapılmasına dair" federal bir yasayı kabul etti. (Savcıların Yaptırım Misillemesine Aykırı İşlemlere İtiraz Hakkı Kanunu)

VIII. 8 Haziran 2022'de Rusya Devlet Duması, "Rusya Federasyonu'nun bazı yasal düzenlemelerinde değişiklikler hakkında Federal Yasa"yı kabul etti. (Rusya Devlet Başkanının Mali İstikrarı Sağlamak İçin Ek Yetkileri Hakkında Kanun)

IX. 10 Haziran 2022'de, "Rusya Federasyonu'nun bazı yasal düzenlemelerinde değişiklikler ve 2022'de kurumsal ilişkilerin özel düzenlenmesi" hakkında bir federal yasa taslağı, değerlendirilmek üzere Rusya Devlet Dumasına sunuldu. (Finansal Piyasalar ve Kurumsal İlişkilerin Özel Düzenlenmesi Hakkında kanun tasarısı)

X. 10 Haziran 2022'de, Rusya Devlet Dumasına, değerlendirilmek üzere bir "Rusya Federasyonu Medeni Usul Kanunu ve Tahkim Usul Kanunu'nda, hak taleplerinin reddine ilişkin gerekçelerin düzenlenmesi ve yabancı kişilerin karıştığı uyuşmazlıklar için münhasır yargı yetkisinin kurulmasına ilişkin değişiklik yapılmasına dair kanun" federal yasası taslağı sunuldu. (Dostça Olmayan Yabancılarla Anlaşmazlıklarda Rus Mahkemelerinin Münhasır Yargı Yetkisi hakkında yasa tasarısı)

XI. 10 Haziran 2022'de Rusya Merkez Bankası, özellikle Rus anonim şirketlerinin (JSC) hisselerine ödenen temettülerin mevduat yoluyla devredilmesi için şartlar getirdi.

XII. 13 Haziran 2022 itibariyle, Rus Duması, Batı yaptırımlarına uyumu suç sayan yasama önerisini (No. 102053-8) incelemeye devam ediyor.

XIII.  Sonuç olarak, Rusya Hükümeti'nin, Rusya'ya karşı yaptırım uygulanmasına karıştığı düşünülen diğer yabancı yetkilileri, iş adamlarını, askeri personeli ve medya mensuplarını da benzer şekilde belirlemesi kaçınılmazdır.

İlgili tüm linkler ve kaynakça:

http://en.kremlin.ru/acts/news/68347

https://tass.com/economy/1449571?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com

https://vk.com/wall-185381272_21129?lang=en

https://mid.ru/en/

https://sozd.duma.gov.ru/

https://sozd.duma.gov.ru/bill/104796-8

https://sozd.duma.gov.ru/bill/141547-8

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1101162-7

https://www.cbr.ru/press/event/?id=12929

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2022/06/main/10_06_2022__05-06-10_VN-29954.pdf

Lütfen konuyla ilgili herhangi bir sorunuz için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.