ARTICLE
15 March 2023

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

P
Penezoglu

Contributor

Penezoğlu Law Firm is a full-service law firm with 2 partners and over 20 lawyers based in Istanbul. The Firm works with quality, dynamism and agility with over 20 years of experience in order to be a trustworthy business partner and achieve successful outcome by taking into consideration not only the clients’ questions but also the current requirements. The firm harmonises domestic approach with international principles and creates value-added solutions for its clients. Penezoğlu Law Firm shapes legal practice with pioneer work and creates new opportunities for its clients with a proactive approach. The firm also considers the tax and financial implications of the legal issues with a multi-disciplinary approach. If you require further information, please do not hesitate to contact us at info@penezoglu.com.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 03.03.2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Turkey Employment and HR
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 03.03.2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na Geçici Madde 95 olarak eklenen kanun hükmü ile,

(i) 08.09.1999 tarihi dahil olmak üzere işbu tarihten önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanlar ve

(ii) 09.09.1999 tarihi dahil olmak üzere işbu tarihten sonra malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkân tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmış oldukları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 08.09.1999 tarihi dahil olmak üzere işbu tarihten önce olacak şekilde geriye götürülenlerden sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayılarını tamamlayanlar

yaş kıstasına bakılmaksızın, başvurmaları halinde emekli olabileceklerdir.

Bu doğrultuda, sigortalılık süresi kadınlarda 20 yıl ve erkeklerde ise 25 yıl olarak uygulanmakta olup, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 4(a) kapsamındaki sigortalılar için prim gün sayısı, ilk defa sigortalı olunan tarihe göre 5.000 gün ile 5.975 gün arasında değişmektedir. Ayrıca, mevcut olması halinde hizmet borçlanması veya hizmet ihyalarına ilişkin eksik prim gün sayıları sigortalılar tarafından tamamlanabilecektir.

Düzenleme kapsamında yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını yerine getiren sigortalılar Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kendilerine aylık bağlanabilmesi için işverenleri tarafından işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi ve sigortalı tarafından Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi'nin Sosyal Sigortalar Kurumu'na verilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, Sosyal Sigortalar Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Kurum'un internet sitesinde yayımlamış olduğu 03.03.2023 tarihli Duyuru ile, işten ayrılış bildirgesi verilmeden önce Kurum'dan “Emekli Olur” yazısının temin edilmesine gerek bulunmadığını açıklamıştır. Sigortalıların E-Devlet platformu üzerinden temin edebilecekleri “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü”, “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi” dokümanlar ile Kurum'un internet sitesinde yer alan “Ne Zaman Emekli Olurum” hesaplama robotu üzerinden yerine getirilmesi gereken şartları taşıyıp taşımadıklarını ve/veya hangi tarihte işbu şartları taşıyor olacaklarını bilmelerine imkân tanındığı belirtilmiştir. Buna karşılık, hizmetlerinde tereddüt olan sigortalılar, Kurum'dan resmi yazı talep edebileceklerdir.

Ayrıca, sigortalının emeklilik nedeni ile iş sözleşmesini feshetmesi halinde ihbar öneline uyması gerekmemektedir. Ancak, sigortalının geçmiş hizmetlerine karşılık işvereninin kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü gündeme gelecektir.

03.03.2023 tarihli düzenleme doğrultusunda emekli olup, 08 kodu ile işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan işyerinde veya farklı bir işyerinde Sosyal Güvenlik Destek Primi'ne tabi olarak çalışabileceklerdir.

03.03.2023 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde gerekli görülen şartları sağlayan ve 2023 yılının Mart ayında başvurularını gerçekleştiren hak sahiplerinin ilk maaşlarını 2023 yılının Nisan ayında alabilmeleri mümkün olacaktır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

ARTICLE
15 March 2023

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Turkey Employment and HR

Contributor

Penezoğlu Law Firm is a full-service law firm with 2 partners and over 20 lawyers based in Istanbul. The Firm works with quality, dynamism and agility with over 20 years of experience in order to be a trustworthy business partner and achieve successful outcome by taking into consideration not only the clients’ questions but also the current requirements. The firm harmonises domestic approach with international principles and creates value-added solutions for its clients. Penezoğlu Law Firm shapes legal practice with pioneer work and creates new opportunities for its clients with a proactive approach. The firm also considers the tax and financial implications of the legal issues with a multi-disciplinary approach. If you require further information, please do not hesitate to contact us at info@penezoglu.com.
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More