6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a (“Kanun”) dayalı olarak mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenleyen Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) yapılan değişiklikler 23.08.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

01.10.2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu değişikliklerden bir tanesi tüketicilere tanınan cayma hakkının hangi sözleşmeler için geçerli olduğu ile ilgilidir. Yönetmeliğin Cayma Hakkının İstisnaları başlıklı m. 15 hükmü cayma hakkının kullanılamayacağı sözleşmeler listesine yenilerini eklemiştir. Bu değişikliğe göre, tüketiciler

  1. Karayolları Trafik Kanunu'na göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler
  2. Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler
  3. Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler
  4. Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum ya da montajının yapılacağı belirtilip, buna göre kurulumu ya da montajı yapılmış ürünlere dair sözleşmeler

için de cayma hakkını kullanamayacaktır.

Ancak dikkat etmek gerekir ki bu değişiklik tüketicinin yukarıda ii. ve iv. no.lu bentlerde geçen ürünler hakkında hiç cayma hakkı olmadığı anlamına gelmeyecektir. Tüketiciler bu ürünler hakkında da teslimden / montajdan / kurulumdan önce cayma hakkını herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmaksızın kullanabilmeye devam edecektir. Zira Yönetmeliğin m. 9 hükmü cayma hakkı için öngörülen 14 günlük süreyi teslimle başlatmakla birlikte, cayma hakkının sözleşmenin kurulmasıyla teslim arasındaki sürede de kullanılabileceğini düzenlemektedir. Söz konusu değişiklikten de sadece teslimden sonra kullanılacak cayma hakkının kısıtlandığı anlaşılmaktadır. 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.