Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik Hükümlerinde Yer Alan Sınırların Artırılması

25.05.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren değişikliklerle Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış ve onun yerine Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği, ("Yönetmelik") yürürlüğe konulmuştur. Yönetmelik kapsamında küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ("KOBİ") tanımlarına ilişkin sınırlarda değişiklikler yapılmıştır. Yönetmelikte KOBİ'ler Mikro İşletme, Küçük İşletme ve Orta Büyüklükteki İşletme olarak sınıflandırılmış olup, bunlar arasındaki sıralama yıllık olarak istihdam edilen çalışan sayıları ile yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço durumuna göre belirlenmektedir. Son yapılan düzenleme kapsamında KOBİ'lerin tanımlarında yapılan değişiklikleri gösteren tablo aşağıdaki gibidir:

1321868a.jpg

KOBİ'ler hakkında yapılan bu değişiklik kapsamında çalışan sayılarına ilişkin şartlar değiştirilmeksizin parasal sınırlar artırılmıştır. Bu kapsamda örneğin yıllık istihdam ettiği kişi sayısı onun altında olup mali bilançosu 8 milyon Türk Lirasını aşan işletmeler Mikro İşletme şeklinde KOBİ olarak nitelendirilebilecektir. Bu sayede zaman içerisinde finansal olarak büyüyerek KOBİ niteliklerini ilgili parasal sınırları aşmaları dolayısıyla kaybeden işletmelerin, değişiklik sonrası şartları sağlamaları kaydıyla yeniden KOBİ olarak nitelendirilmeleri mümkün olacaktır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.