19 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklik ile Türk vatandaşlığının taşınmaz edinilmesi yoluyla kazanılması için asgari satış bedeli 250.000 Amerikan Doları'na düşürülerek başvuru kolaylaştırılmıştı. 7 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı yönetmeliğe ilişkin yeni bir değişiklik ile tapu almadan da vatandaşlığa başvurma imkânı getirildi.

Değişiklik uyarınca, üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası peşin olarak yatırılmış bir taşınmaza ilişkin olarak noterden bir satış vaadi sözleşmesi yapılması ve bu sözleşmenin üç yıl süreyle üçüncü bir kişiye devir veya tapu sicilinden terkini yapılamayacağına dair bir taahhüt ile tapu siciline şerh edilmesi halinde de Türk vatandaşlığına başvurulabilecektir.

Originally published December 11, 2018

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.