LEGO Mag Blijven Genieten Van De LEGO-uitzondering

Sinds 2010 geniet het iconische LEGO-blokje modelbescherming binnen de Europese Unie.
Belgium Media, Telecoms, IT, Entertainment
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Sinds 2010 geniet het iconische LEGO-blokje modelbescherming binnen de Europese Unie.

In 2019 vernietigde het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) op verzoek van het Duitse bedrijf Delta Sport Handelskontor de modelbescherming voor LEGO-blokjes. EUIPO oordeelde dat de uiterlijke kenmerken van LEGO-blokjes louter werden bepaald door de technische functie van het product, namelijk het mogelijk maken van assemblage en demontage met andere blokjes in de set.

Deze beslissing werd in 2021 vernietigd door het Gerecht van de Europese Unie.

LEGO-uitzondering in modelrechterlijke bescherming

In een nieuwe beslissing wees het EUIPO de vordering tot nietigverklaring van Delta Sport Handelskontor af, omdat het LEGO-blokje kon genieten van de specifieke uitzondering in artikel 8.3 van de Modelrichtlijn die voorziet in modelrechterlijke bescherming van modulaire systemen voor zover ze nieuw zijn en een eigen karakter hebben (de uitzondering die ook gekend staat als de "LEGO-uitzondering").

Delta Sport Handelskontor legde zich niet neer bij deze beslissing en bracht de zaak opnieuw voor bij het Gerecht. In een arrest van 24 januari 2024 wees het Gerecht het beroep van Delta Sport Handelskontor af.

Het Gerecht stelt dat een model alleen nietig wordt verklaard als alle kenmerken ervan van bescherming zijn uitgesloten. Aangezien bepaalde argumenten van Delta Sport Handelskontor enkel betrekking hadden op één van de kenmerken die door het EUIPO werden erkend voor de bescherming, konden deze niet worden weerhouden.

Bovendien slaagde Delta Sport Handelskontor er niet in om te bewijzen dat het ontwerp van het LEGO-speelblokje niet aan de vereiste voorwaarden voldeed om in aanmerking te komen voor de uitzondering ter bescherming van modulaire systemen, met name nieuwheid en eigen karakter.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More