Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün 31.10.2022 tarihli  79579256 sayılı yazısında; yolcu beraberinde muafiyet kapsamında getirilen cep telefonu muafiyet hakkı ve takibine dair muhafaza entegrasyon programının 01/11/2022 tarihi itibariyla devreye alındığı ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda ayrıca; 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15481 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar gereğince, yolcuların kişisel eşya muafiyeti kapsamında beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce ya da üç ay sonra cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf olarak ülkeye getirebildikleri, 30/5/2019 tarihinde getirilen düzenleme kapsamında, söz konusu hak, yabancı misyon mensupları hariç olmak üzere, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla ve üç takvim yılında bir adet getirilmesi şeklinde tanındığı belirtilmiş, yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limitinin takibini mümkün kılmak amacıyla, Genel Müdürlükleri ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen teknik çalışma kapsamında, BTK tarafından kullanılan programın Bakanlığın erişimine açıldığı ve sorgulama ara yüzü kullanıma hazır hale getirildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda bundan böyle Ticaret Bakanlığı intranet portal sayfasında "Uygulamalar-Gümrük-Gümrükler Muhafaza/Muhafaza Uygulamaları-Muhafaza Entegrasyon Uygulaması" altında "Cep Telefonu Muafiyet Kontrolü" olarak adlandırılan programda sorgulama ve veri girişi ekranı üzerinden, TCKN/YKN ile yolcunun cep telefonu muafiyet hakkı bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol sağlanabilecektir.

Yukarıda belirtilen uygulamanın devreye alınması sebebiyle 01/11/2022 tarihi itibarıyla yolcu salonlarında cep telefonu muafiyet limitine ilişkin yapılan gümrük kontrollerinin artması beklenmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.