Bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak bankacılık hizmetlerine ilişkin mesafeli olsun olmasın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek şekilde ya da mesafeli olarak sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik usul ve esasları düzenlemek üzere Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik ("Yönetmelik") 1 Nisan 2022 tarihli ve 31441 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış ve 1 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girmişti. Buna dair 15 Nisan 2021 tarihli ve 102 sayılı MA | Gazette'de yayımlanan yazımıza bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

6 Nisan 2022 tarihinde ise 31801 sayılı Resmî Gazete'de ise Yönetmelik'te düzenlemesi bulunmayan Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi'ne ("YUVAM") dair ekleme yapılmak üzere Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişiklik Yönetmeliği") yayımlanmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği ile, YUVAM kapsamında uygulamaya alınacak uzaktan kimlik tespitine ilişkin ilkeler düzenlenmektedir.

Buna göre;

  • 1 Şubat 2022 tarihli ve 31737 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7) kapsamında hesap açmak ve bu şekilde açılan hesaplarla ilgili diğer işlemleri yapmak üzere, T.C. Nüfus Cüzdanı sahibi ya da 29 Mayıs 2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca Mavi Kart verilen gerçek kişiler, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (ICAO) 9303 sayılı standardına uygun yakın alan iletişimi özelliği olan pasaport kullanılmak suretiyle banka tarafından uzaktan kimlik tespiti yoluyla yeni müşteri olarak kabul edilebilecektir.
  • Üzerinde T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunan T.C. Nüfus Cüzdanı sahibi gerçek kişiler için; pasaport, yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunduğuna ilişkin ilgili devlet makamlarınca verilmiş belge ve T.C. Nüfus Cüzdanı üzerindeki bilgilerin, banka tarafından bilinen, Kimlik Paylaşımı Sistemi'nden alınan ve varsa kimlik tespiti yapmak amacıyla bankaların erişimine açık olan diğer bilgiler ile eşleştiği doğrulanacaktır.
  • Mavi Kart verilen gerçek kişiler için; pasaport, uyruğunda bulunulan devlet makamlarınca verilmiş fotoğraflı kimlik belgesi ve Mavi Kart üzerindeki bilgilerin, banka tarafından bilinen, Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınan ve varsa kimlik tespiti yapmak amacıyla bankaların erişimine açık olan diğer bilgiler ile eşleştiği doğrulanacaktır.
  • Bankalar uzaktan kimlik tespiti yaptığı T.C. Nüfus Cüzdanı ya da Mavi Kart sahibi gerçek kişileri yüksek seviyeli risk profilinde izleyecek olup; Yönetmelik'te kimliğe ilişkin yer alan kontroller pasaport için de uygulanacaktır.

Değişiklik Yönetmeliği yayımlandığı 6 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Detaylara bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.