22 Şubat 2023 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanan 125 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ("Kararname") İle Olağanüstü Hal ("Ohal") Kapsamında Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Alanında Alınan Tedbirler Şu Şekilde Özetlenebilecektir;

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDENMESİ:

Kararname'nin 2. maddesi ile işverenlerce, işyerlerinin deprem dolayısıyla hasarlı, yıkık ya da yıkılacak olduğunu belgelemesi halinde, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, başvuru doğrultusunda kısa çalışma ödeneği verileceği kararlaştırılmıştır.

Bu düzenleme OHAL ilan edilen bölgelerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek il/ilçelerde ve hasar durumu belgelenen işyerlerinde geçerli olacaktır.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI:

Kararname'nin 3. maddesi ile de OHAL ilan edilen illerde kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (22.02.2023) OHAL süresince, işverenlerce iş sözleşmesinin feshedilemeyeceği kararlaştırılmıştır.

İşten çıkarma yasağının istisnasını ise şu haller oluşturmaktadır;

  • 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25/II numaralı bendi yani ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri kapsamında kalan haller,
  • Belirli süreli iş sözleşmesinin sürenin bitmesiyle sona ermesi,
  • İşyerinin herhangi bir sebeple kapanması veya faaliyetinin sona ermesi,
  • Yapılan her türlü hizmet alımı ve yapım işlerinde işin sona ermesi.

Bu düzenlemeye aykırı olarak iş akdini fesheden işveren, brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ödemek zorunda olacaktır.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ:

OHAL ilan edilen illerde deprem tarihi itibariyle (06.02.2023) iş sözleşmesi feshedilen işçilere işsiz kaldıkları süre boyunca OHAL süresini geçmemek üzere günlük 133,44-TL nakdi ücret desteği verilecektir.

Bu düzenlemeden şu işçilere yararlanamayacaktır;

  • Kısa çalışma ödeneği ödenenler,
  • Depremin etkisiyle işyerlerinin kapanması nedeniyle işsiz kaldıkları için işsizlik ödeneği ödenenler,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda yaşlılık aylığı alanlar,

Ayrıca bu maddeden yararlanan işçiler genel sağlık sigortalısı sayılacak ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri ödenecektir.

SÜRELERE YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER:

Kararname'nin 5. maddesi ile OHAL ilan edilen illerde toplu iş sözleşmesi süreci içerisindeki sürelerin 06.02.2023 tarihinden itibaren OHAL süresinde uzatılmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte 4857 Sayılı Kanun'un 38. maddesinin III. fıkrasında düzenlenmiş olan; işverenlerce, ücret kesme cezası sonucu alınan paraların işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına 1 ay içerisinde yatırılmasına ilişkin düzenlemedeki 1 aylık süre de OHAL süresince uzatılmıştır.

Söz konusu düzenleme başkaca detaylar da içermekle, genel hatları ile bu olağanüstü süreçte işçi ve işveren hakları korunmaya çalışılmıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.