Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır. 

Yatırımı fiilen tamamlamış ancak belge kapanışı için Bakanlığa başvurmamış yada yatırımı tamamlanmak üzere olan yatırımcıların 2023 yılında yatırıma katkı tutarını yeniden değerlemeye tabi tutarak indirimden yararlanmaları için yıl sonuna kadar belge tamamlanma başvurularını yapmalarını tavsiye ederiz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.