İstanbul Tahkim Merkezi Hakkında 2016/25 Sayılı Genelge 19 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı. Genelge, İstanbul Tahkim Merkezi'nin ("ISTAC") önemini özellikle kamu kurum ve kuruluşları açısından belirtmenin yanı sıra, tahkimin avantajlarına da vurgu yapmaktadır.

ISTAC, 20.11.2014 tarihli ve 6570 sayılı yasa ile kurulmuştur. Merkez günümüz itibariyle faaliyette olup; ulusal ve uluslararası nitelikteki uyuşmazlıkların çözümü için hizmet sunmaktadır. Bununla beraber, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra tüm taraflara tahkim uygulamaları hakkında eğitim hizmeti sunması açısından önemli bir görev üstlenmektedir.

Genelgede ISTAC Tahkim ve Arabuluculuk Kurallarının modern niteliğine dikkat çekilmiş; uyuşmazlıkların Merkez bünyesinde uzman kişilerce etkin şekilde, tarafsız, esnek ve gizlilik içerisinde çözümlenebileceği ve davaların kısa sürede ve az masrafla sonuçlandırılabileceği vurgulanmıştır.

Sonuç olarak, Genelge ile beraber kamu kurum ve kuruluşlarına taraf oldukları ulusal ve uluslararası sözleşmelerde bu tahkim yolunun değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu Genelge ülkemizde tahkim uygulamalarının yaygınlaşması açısından oldukça önem arz etmektedir. Buna paralel olarak, taraflarca ISTAC Tahkim ve Arabuluculuk Kurallarının tercih edilmesi de istatiksel olarak 2017 yılı ve sonrasında büyük ölçüde yükselme gösterecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.