T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 14 Mayıs 2019 tarihli yazısı doğrultusunda Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde değişiklikler yapılmıştır.

Nisan ayında yayımlanan Hukuk Sirkülerimiz ile Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında kullanılan döviz kredilerinde ("Döviz Kredisi") mükerrer kullanımın önlenmesi amacıyla uyulacak usule ilişkin olarak Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde meydana gelen değişikliklere değinilmişti.

Bu bağlamda, Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde 14 Mayıs 2019 tarihinde yeni bir değişiklik yapılmış ve (a) uluslararası olarak ilan edilen yurt içi ihalelerde ihaleyi kazanan, (b) Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından onaylanan savunma sanayii projelerini üstlenen veya (c) kamu özel iş birliği modeli kapsamında projeleri yürütmekle görevli olan Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından yurt içinden veya yurt dışından kullanılacak Döviz Kredilerinde de mükerrer kullanımın önlenmesi amacıyla uygulanacak usul düzenlenmiştir.

Değişiklik kapsamında, Döviz Kredisini kullandıran veya kullanımına aracılık eden Türkiye'de yerleşik banka veya Döviz Kredisini kullandıran Türkiye'de yerleşik finansal kuruluşlar söz konusu kredi işlemine ilişkin olarak, (i) ilgili ihale veya projeye ilişkin sözleşmenin taraf, tutar, tarih ve imza unsurlarını içeren sayfalarının asıl nüshaları ya da ilgili kurum tarafından onaylanan suretlerine veya (ii) ilgili kurum tarafından verilen ve söz konusu sözleşmenin tutar ve tarihini içeren onay yazılarının asıl nüshaları üzerine şerh düşmekle yükümlüdür.

Mevcut değişiklik ile Türkiye'de yerleşik bankalar ve finansal kuruluşlara söz konusu döviz kredilerinin kullanımı ve takibine ilişkin olarak yeni yükümlülükler getirilmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.