7161 Numaralı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun") 18.01.2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Kanun'un 56. Maddesi ile Türk Borçlar Kanununun 344 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "üretici fiyat endeksindeki artış" ibareleri "tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim" şeklinde değiştirilmiştir.

Bu kapsamda önceki Borçlar Kanunu düzenlemesinde kira sözleşme bedellerinin yenilenen dönemdeki artış oranı Üretici Fiyat Endeksi esas alınarak sınırlandırılmışken Kanun ile yapılan değişiklikle artış oranı daha düşük bir oran olan Tüketici Fiyat Endeksindeki Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranı ile sınırlandırılmıştır. 18.01.2019 tarihinden sonra yapılacak kira yenilemelerinde TÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim oranlarının esas alınması gerekecektir.

Kira bedelindeki artış ile ilgili bu sınırlamanın, kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiraları ile ilgili olarak, 01.07.2020 tarihinden sonra yürürlüğe gireceğini, diğer bir deyiş ile sınırlamanın, 2020 yılı Temmuz ayına kadar bahsi geçen kiralamalarda uygulanmayacağını ayrıca hatırlatırız.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.