Gewaardeerde lezers,

De zomervakanties naderen al weer. Dit betekent dat dit de voorlopig 'laatste' nieuwsbrief is en wij na de zomer pas opnieuw in de pen zullen klimmen. Om misverstanden te voorkomen, wij gaan ons loket deze zomer niet sluiten, maar de ervaring leert dat ons lezerspubliek vaak met andere zaken bezig is in de periode juli/augustus en van een welverdiende vakantie geniet. Qua vakantieliteratuur is het jaarverslag tuchtcolleges voor het notariaat 2017 aan te bevelen. Los van de cijfertjes, treft u vanaf pagina 14 en verder ook interessante casuïstiek aan.

In de nieuwsbrief van januari 2018 (net als in het voorwoord van het hiervoor genoemde jaarverslag van mr. O.J. van Leeuwen) stonden wij al stil bij de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen. In deze nieuwsbrief gaan wij daar nader op in. Verder ook aandacht voor het wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht, een niet onbelangrijk onderdeel van procedures (en met name de slagingskansen). Dit wetsvoorstel wordt kort besproken. De consultatieperiode loopt overigens tot en met 29 juli 2018. De auteur van dit artikel plaatste onlangs ook nog een nuttige publicatie op www.accountant.nl over de opzegbaarheid van duurovereenkomsten. Voorts komt de reikwijdte van het advocatentuchtrecht aanbod, meer in het bijzonder in de situatie dat een advocaat OK-bestuurder is.

Onlangs is tevens ter consultatie gelegd een wetswijziging inzake het beslag- en executierecht. De consultatieperiode loopt tot en met 20 juli 2018, de belangrijkste uitgangspunten worden in deze nieuwsbrief behandeld. Het zal niet de eerste keer zijn dat u geconfronteerd wordt met beslagen dan wel (executie) veilingen of een belangrijke rol daarbij vervult. Wij staan daarom stil bij een uitspraak over een (executie) veiling en de zorgplicht van de notaris.

Daarnaast is er deze keer aandacht voor het spanningsveld tussen enerzijds privacy en anderzijds openbaarheid van tuchtuitspraken. Ten slotte wijzen wij de notarissen en makelaars op een aantal recente uitspraken op het gebied van de overdrachtsbelasting (2% of 6%), op grond van de WBR. Ondanks dat de Hoge Raad op 24 februari 2017 een aantal nuttige arresten wees (ECLI:HR:2017:290, 291, 294 en 295), blijft het onderwerp geregeld tot discussies leiden.

Mocht u nog speciale wensen hebben voor de september editie, dan horen wij dat graag.

Wij wensen u een zonnige zomer toe (en veel leesplezier)!

Namens de beroepsaansprakelijkheid en tuchtrecht praktijkgroep,

Cornélie Arnouts MRE MRICS

Hartelijke groet,

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.