На початку 90-х рр. минулого століття у всьому світі, в т.ч. в державах з перехідною економікою кардинально зросла зацікавленість у залученні приватних інвесторів до фінансування, розробки та реалізації інфраструктурних проектів. Багатьом країнам бракувало ресурсів для задоволення зростаючих потреб населення в якісній інфраструктурі. З іншого боку, досвід приватизації державного майна в багатьох державах був невдалим. Все це змусило уряди багатьох країн вдатися до запровадження інституту державно-приватного партнерства (ДПП) як альтернативи приватизації та використовувати концесії та інші види ДПП для реалізації масштабних соціально важливих інфраструктурних проектів – будівництва та реконструкції об'єк- тів транспортної інфраструктури, комунального господарства тощо.

Слід зазначити, що уніфікованого підходу до регулювання ДПП, придатного для всіх країн, не існує. На обрання програми ДПП конкретною юрисдикцією впли- вають різноманітні фактори – від типу системи права до ставлення суспільства до передання об'єктів соціальної інфраструктури при- ватним інвесторам, особливо іноземним. З юридичної точки зору існує 2 види програм ДПП, а саме:

  1. прийняття спеціального законодавства про ДПП та
  2. регулювання проектів ДПП на договірній основі.

To read this article in full, please click here.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.