Ι. Εισαγωγή

Μετά από τις πολύμηνες διαβουλεύσεις με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες άρχισαν το Ιούλιο του 2019, το Κυπριακό Υφυπουργείο Ναυτιλίας Παρά τω Προέδρω εξασφάλισε στις 3 Ιουλίου 2020 την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή επιδότησης μέγιστου ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως με σκοπό την επαναλειτουργία της θαλάσσιας σύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας, η οποία διεκόπει το 2000 μετά από την απότομη πτώση της τιμής των αεροπορικών εισιτηρίων, η οποία πτώση κατέστησε τη γραμμή παρωχημένη.

Η επαναλειτουργία της θαλάσσιας σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας αποτελεί υπηρεσία μεγάλης εθνικής αξίας και σημασίας για την Κύπρο, αφού από την μια διευκολύνει και ενδυναμώνει την επικοινωνία και τις σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου, και από την άλλη ενισχύεται με τακτά ακτοπλοϊκά δρομολόγια η συνδεσιμότητα της Κύπρου με την ηπειρωτική Ευρώπη, της οποίας η Κύπρος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα, προσφέροντας σημαντικά και πολλαπλά οφέλη.

Η λειτουργία της θαλάσσιας επιβατικής γραμμής Κύπρου-Ελλάδας χαρακτηρίζεται και επιδοτείται ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ). Μετά από τη συνακόλουθη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 7 Οκτωβρίου 2020 για τη διάθεση των απαραίτητων πιστώσεων για την υλοποίηση του έργου αυτού, καθώς και της ολοκλήρωσης του ελέγχου της συμβατότητας των εγγράφων του διαγωνισμού με τους κανόνες της Ε.Ε από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας στις 26 Νοεμβρίου 2020, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω προχώρησε στις 11 Δεκεμβρίου 2020 στην προκήρυξη του ανοικτού Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού για την επιλογή ανάδοχου θαλάσσιου μεταφορέα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών εξέπνευσε στις 29 Ιανουαρίου 2021, και ώρα 12:00 μ.μ.

ΙΙ. Κύρια Χαρακτηριστικά Διαγωνισμού

a) Αξία Διαγωνισμού

Η αξία του Διαγωνισμού ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ για 36 μήνες, με μέγιστο ύψος της Κρατικής Επιδότησης τα 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

b) Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για τρία χρόνια (36 μήνες) με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα τρία.

c) Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν Ευρωπαίοι υπήκοοι, νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και νομικά πρόσωπα που εδρεύουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ελέγχονται από Ευρωπαίους υπηκόους και το πλοίο για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά φέρει σημαία Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

d) Κριτήρια Ανάθεσης

Για την επιλογή του μεταφορέα θα ληφθούν υπόψη η τιμή και ποιοτικά κριτήρια, όπως η διάρκεια του ταξιδιού, η ηλικία και οι προδιαγραφές του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου (Ro-Pax) και οι υποδομές εστίασης. Το πλοίο θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις σε σχέση με την ασφάλεια, ενώ θα πρέπει να διαθέτει υποδομή φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα καθώς και τη δυνατότητα μεταφοράς κατοικίδιων. Το πλοίο θα πρέπει επίσης να μεταφέρει και τα συνοδευόμενα αυτοκίνητα/δίκυκλα των επιβατών, καθώς και φορτίο. Η διάρκεια του ταξιδιού υπολογίζεται περίπου στις 24 ώρες.

Κατά την κρίση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, η διάρκεια του ταξιδιού είναι η πλέον σημαντική παράμετρος ούτως ώστε να καταστεί ελκυστική η θαλάσσια σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας για τους επιβάτες εξ' ου και ως ποιοτικό κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται με 55% επί του συνόλου των ποιοτικών κριτηρίων. Επισημαίνεται, ότι τα ποιοτικά κριτήρια έχουν βαρύτητα 65% από το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης.

e) Λιμάνια

Η Θαλάσσια Σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας θα πραγματοποιείται μεταξύ των λιμένων Λεμεσού ή Λάρνακας και Πειραιά (Τερματικό Κερατσινίου) και ενδεχομένως ένα ενδιάμεσο σταθμό σε ένα Ελληνικό νησί της επιλογής του ανάδοχου μεταφορέα όπως αυτό θα δηλωθεί στην προσφορά. Επισημαίνεται ότι το λιμάνι του ενδιάμεσου σταθμού θα παραμείνει το ίδιο καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, χωρίς την δυνατότητα αλλαγής του.

f) Συχνότητα

Το δρομολόγιο θα εκτελείται σε εβδομαδιαία βάση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Μάϊο - Σεπτέμβρη), ανά δεκαπενθήμερο κατά τους μήνες Οκτώβρη και Απρίλη ενώ κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Μάρτιο μια φορά τον μήνα.

g) Στόχος

Στόχος του Υφυπουργείου Ναυτιλίας είναι η έναρξη της θαλάσσιας επιβατικής Σύνδεσης Κύπρου –Ελλάδας το καλοκαίρι του 2021. Η θαλάσσια αυτή σύνδεση αναμένεται να ενισχύσει και εμπλουτίσει τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς και να δημιουργήσει ένα νέο τμήμα της αγοράς για καταναλωτές/ ταξιδιώτες προς/ από την Κύπρο και την Ευρώπη, μιας που επί του παρόντος, το μόνο διαθέσιμο μέσο μεταφοράς προς και από την Κύπρο είναι οι αερομεταφορές.

ΙΙΙ. Προδιαγραφές Επιβατηγού Οχηματαγωγού Πλοίου (Ro-Pax)

 1. Το πλοίο θα πρέπει να είναι σημαίας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν) και να συγκαταλέγεται στη λευκή λίστα των χωρών του Μνημονίου των Παρισίων, για τον έλεγχο του Κράτους Λιμένα (white list of Paris MOU on Port State Control).
 2. Το πλοίο θα πρέπει να ανήκει σε ένα από τους 12 Νηογνώμονες (Αναγνωρισμένους Οργανισμούς) μέλη της Διεθνούς Ένωσης Νηογνώμων (IACS), ο οποίος να είναι αναγνωρισμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  Οι 12 Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί είναι οι ακόλουθοι:
  1. Αγγλικός Νηογνώμονας (LR)
  2. Αμερικάνικος Νηογνώμονας (ABS)
  3. Γαλλικός Νηογνώμονας (BV)
  4. Ιαπωνικός Νηογνώμονας (NKK)
  5. Ιταλικός Νηογνώμονας (RINA)
  6. Κινέζικος Νηογνώμονας (CCS)
  7. Κορεατικός Νηογνώμονας (KR)
  8. Κροατικός Νηογνώμονας (CRS)
  9. ΝορβηγοΓερμανικός Νηογνώμονας (DNV GL)
  10. Πολωνικός Νηογνώμονας (PRS)
  11. Ρωσικός Νηογνώμονας (RMRS)
  12. Ινδικός Νηογνώμονας (IRS)
 3. Η ελάχιστη μεταφορική ικανότητα του πλοίου ορίζεται στους 200 επιβάτες και 140 καμπίνες για τουλάχιστον 140 άτομα, εάν η διάρκεια του ταξιδιού ξεπερνά τις 16 ώρες.
 4. Το πλοίο θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους διεθνείς, κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες σε θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος.
 5. Το πλοίο θα πρέπει να έχει υποδομή φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα και δυνατότητα μεταφοράς κατοικίδιων, όπως επίσης και των συνοδευόμενων αυτοκινήτων/δίκυκλων των επιβατών, καθώς και φορτίο.
 6. Θα πρέπει να υπάρχει διαθεσιμότητα εφεδρικού πλοίου.

IV. Μέγιστο ύψος κομίστρων επιβατών

Τα κόμιστρα ΔΕΝ μπορούν να υπερβαίνουν τις πιο κάτω τιμές, ενώ τα λιμενικά τέλη ενδέχεται να παρουσιάζουν μικρές αυξομειώσεις ανάλογα με την ετήσια αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής του κάθε λιμένα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΟΜΙΣΤΡΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΕΛΩΝ
ΜΕ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΕΠΙΒΑΤΗΣ -  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΘΕΣΗ €50
Μονή Διαδρομή
€65
Μονή Διαδρομή
€80
Μετ' Επιστροφής
€109
Μετ' Επιστροφής
ΕΠΙΒΑΤΗΣ–ΜΟΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ(STANDARD SINGLE CABIN)
(χαμηλότερα κόμιστρα για διπλές/ τριπλές/ τετραπλές καμπίνες)
€80
Μονή Διαδρομή
€95
Μονή Διαδρομή
€120
Μετ' Επιστροφής
€149
Μετ' Επιστροφής
ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 24 ΜΗΝΩΝ
(μειωμένα κόμιστρα για παιδία 2-12 ετών)
ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

V. Μέγιστο ύψος κομίστρων αυτοκινήτων/δίκυκλων

Τα κόμιστρα ΔΕΝ μπορούν να υπερβαίνουν τις πιο κάτω τιμές, ενώ θα επιβάλλονται σε αυτά λιμενικά τέλη τα οποία θα καθοριστούν από την Αρμόδια Αρχή σε συνεννόηση με τους Διαχειριστές των εμπλεκόμενων Λιμένων και θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες των Λιμένων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΟΜΙΣΤΡΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
(μήκους μέχρι 5 μέτρα)
€75
Μονή Διαδρομή
€150
Μετ' Επιστροφής
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗ €50
Μονή Διαδρομή
€100
Μετ' Επιστροφής

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.