Зміни стосовно ухилення від сплати податків 

Набув чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» №101-IX від 18 вересня 2019 року.

Запропоновані зміни до ККУ дещо лібералізують відповідальність платників податків за уникнення оподаткування:

 • Закон виключив ст. 205 з ККУ, яка визначала кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона. Таким чином, скасована кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво, яка застосовувалася державними органами як один із способів тиску на бізнес в Україні;
 • Законом внесено зміни до ст. 212 ККУ, зокрема підвищено поріг сум ненадходження до бюджету податків, зборів та інших платежів за які передбачено ст. 212 ККУ кримінальну відповідальність про ухилення від сплати податків.

Зміни до конвенцій про уникнення подвійного оподаткування 

З Кіпром:

Верховна Рада ратифікувала Протокол про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

Положеннями Протоколу передбачено:

 • оподаткування дивідендів за ставкою 5 % (якщо фактичним власником дивідендів є компанія яка володіє безпосередньо принаймні 20% капіталу компанії, та інвестувала в придбання акцій чи інших прав компанії еквіваленті не менше 100 000 євро) та 10 % — в усіх інших випадках;
 • збільшено розмір ставки оподаткування процентів — з 2 % до 5 %;
 • Вводиться оподаткування доходів від відчуження часток у компаніях, питома вага вартості нерухомого майна яких складає більше 50 % вартості усього майна (активів) таких компаній.

З Туреччиною: 

Верховна Рада ратифікувала Протокол між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про внесення змін до Угоди про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно.

Положеннями Протоколу передбачено:

 • перелік податків, на які поширюється дія Угоди, приведено у відповідність із національними законодавствами Договірних Держав;
 • розширення терміну «резидент» відповідно до положень модельної Конвенції ОЕСР;
 • розширення можливостей щодо обміну інформацією, якою передбачається значне розширення можливостей Договірних Держав щодо обміну податковою інформацією без застережень щодо вимог національного податкового інтересу чи банківської таємниці;
 • ведено нове положення відносно допомоги у стягненні податків, згідно з якою Договірні Держави (компетентні органи) надаватимуть одна одній допомогу у стягненні податкових заборгованостей щодо боржників іншої Держави.

З Швейцарією:

Верховна Рада ратифікувала Протокол про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал.

Положеннями Протоколу передбачено:

 • збільшення розміру ставок оподаткування процентів та роялті – з 0 % до 5%;
 • доповнення новою статтею щодо вдосконалення процедури взаємного узгодження (вирішення податкових спорів) за допомогою арбітражу;
 • розширення можливостей щодо обміну інформацією (обмін податковою інформацією без застережень щодо вимог національного податкового інтересу чи банківської таємниці);
 • положення щодо застосування права на отримання переваг (переваги не будуть надаватись, якщо однією з головних цілей будь-якої домовленості чи угоди між суб'єктами господарської діяльності було безпосереднє або опосередковане отримання ними такої переваги). 

Таким чином зміни до конвенцій передбачають підвищення ставок на дивіденди, проценти, вдосконалення процедур вирішення спорів та розширення можливостей щодо обміну інформацією. Зазначені зміни спрямовані на підвищення ефективності структур бізнесу, зміщення акцентів з уникнення оподаткування внаслідок створення міжнародних структур на ефективне оподаткування таких структур, які були створені з конкретною бізнес метою.

З Малайзією: 

Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Урядом України та Урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї.

Положеннями Угоди та Протоколу передбачено:

 • оподаткування дивідендів за ставкою 5% - якщо фактичним власником дивідендів є компанія, що володіє не менше, ніж 20% капіталу компанії, яка такі дивіденди виплачує; 15% - в усіх інших випадках;
 • розмір ставки оподаткування процентів - 10%;
 • розмір ставки оподаткування роялті - 8%;
 • розширення можливостей Договірних Сторін щодо обміну податковою інформацією.

Положення Угоди набирають чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про завершення Договірними Державами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ними чинності.

З Великобританією і Північною Ірландією: 

Верховна Рада ратифікувала Протокол між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії про внесення змін до Конвенції про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на дохід і на приріст вартості майна.

Положення Протоколу передбачають:

 • оподаткування дивідендів за ставкою 5% - якщо фактичним власником дивідендів є компанія (інша ніж партнерство), яка володіє безпосередньо щонайменше 20% капіталу компанії, що сплачує дивіденди та підвищення ставки з 10% до 15% - в усіх інших випадках;
 • збільшення розміру ставки оподаткування процентів - з 0 % до 5%;
 • збільшення розміру ставки оподаткування роялті - з 0 % до 5%;
 • нову редакцію статті щодо обміну інформацією, якою передбачається значне розширення можливостей Договірних Сторін щодо обміну податковою інформацією;
 • норми щодо застосування права на отримання переваг - переваги не будуть надаватись стосовно виду доходу або майна, якщо однією з головних цілей будь-якої домовленості чи угоди між суб'єктами господарської діяльності було безпосереднє або опосередковане отримання ними такої переваги.

Таким чином зміни до конвенцій передбачають підвищення ставок на дивіденди, проценти, вдосконалення процедур вирішення спорів та розширення можливостей щодо обміну інформацією. Зазначені зміни спрямовані на підвищення ефективності структур бізнесу, зміщення акцентів з уникнення оподаткування внаслідок створення міжнародних структур на ефективне оподаткування таких структур, які були створені з конкретною бізнес метою.

Ратифіковано Угоду FATCA

Верховна Рада ратифікувала Угоду між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA).

Угода спрямована на підвищення рівня дотримання міжнародного податкового законодавства та забезпечення застосування положень FATCA на основі здійснення внутрішнього звітування та автоматичного обміну інформацією.

Для імплементації Угоди та врегулювання порядку виконання фінансовими установами України вимог закону FATCA були розроблені зміни до українського законодавства (розроблено проекти законів), зокрема, до Податкового Кодексу та законів «Про банки і банківську діяльність» та «Про депозитарну систему України» стосовно:

 • порядку розкриття банківської таємниці;
 • доступу до інформації, що міститься у системі депозитарного обліку;
 • визначення понять:
  • підзвітний рахунок та його власники, фінансовий агент та фінансовий рахунок;
  • особливості подання звітності за підзвітними рахунками;
  • збір та отримання податкової інформації контролюючими органами від фінансових агентів;
  • накладення штрафу за неподання, подання з порушеннями або з недостовірними відомостями чи помилками звітів про підзвітні рахунки. 

Зазначені зміни забезпечить виконання в Україні вимог закону FATCA на основі здійснення внутрішнього звітування та надання в автоматичному режимі інформації Державною податковою службою України податковій службі США щодо рахунків, відкритих платниками податків США в українських фінансових установах. 

Зміни до Митного кодексу України щодо авторизованих економічних операторів 

Набув чинності Закон «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань  функціонування авторизованих економічних операторів». Деякі норми закону наберуть чинності через 180 днів і три роки з дня набрання чинності документа.

Законом передбачене введення інституту авторизованих економічних операторів (АЕО) аналогічного тому, який функціонує у ЄС, з перспективою їх подальшого взаємного визнання. Очікується, що майбутнє визнання статусу національних АЕО митними органами країн ЄС забезпечить участь українських АЕО в формуванні безпечних ланцюгів постачання товарів та підвищить їх конкурентоспроможність на зовнішньому і внутрішньому ринках.

Авторизований економічний оператор – це підприємство, резидент України, якому надається право на спеціальні спрощення при здійсненні митних процедур. 

Авторизація АЕО може бути: 

 • АЕО-С - надання права на застосування спеціальних спрощень;
 • АЕО-Б - підтвердження безпеки та надійності.

Для надання авторизації АЕО застосовуються такі критерії: 

 • Cдотримання вимог митного та податкового законодавства України, а також відсутність фактів притягнення до кримінальної відповідальності;
 • належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації;
 • стійкий фінансовий стан;
 • забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства;
 • дотримання стандартів безпеки та надійності.

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.