13 Aralık 2022 tarihli ve 32042 sayılı Resmî Gazete'nin Milletlerarası Andlaşmalar bölümünde "1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolünün Eklerinde Yapılan İlişik Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:6536)" yayımlanmıştır.

Bahse konu Karar'da özetle;

Kargo ve yolcu gemilerinin emniyetine dair düzenlemeler (Sertifikalar ve ekleri) daha ayrıntılı hale getirilerek gemilerin üzerinde bulunması gereken teçhizat ve ekipmanlar eklenmiştir.

Yine aynı kararda seyir ekipman ve sistemlerine ait güncellemeler ve değişiklikler, konu teçhizatlar ile ilgili yapılacak sörvey ve sertifikasyon işlemleri ile ilgili de değişiklikler yapılmıştır.

Bayrak devleti ve/veya yetkili klas kuruluşları tarafından yapılacak olan ilgili sörveyler yapılan değişiklikler ışığında incelenip belgelendirilecektir.

Konu karar'ın tam metnine (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221213-5.pdf) linkinden ulaşabilirsiniz.

Originally published Aralık 29, 2022

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.