Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 25.11.2022 tarihli ve Düzce İli Erteleme Konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

23.11.2022 tarihinde Düzce ili Gölyaka ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun 24.11.2022 tarihli ve 2022/343 sayılı Kararı ile;

-İşyeri dosyası Düzce ilinde bulunan 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işyeri işverenlerimizce;

- 2022 yılı Ekim ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin/Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin 26.12.2022 Pazartesi günü saat 23:59'a kadar verilmesi halinde söz konusu beyannamenin/belgenin süresinde verilmiş sayılmasının,

- 2022 yılı Ekim ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin/Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin verilmesinden kaynaklanan tahakkuklarının son ödeme süresinin de 30.12.2022 tarihine kadar uzatılmasının,

Uygun olacağı karar altına alınmıştır.

Bu nedenle, işyeri dosyası Düzce ilinde bulunan 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işyeri işverenlerce 2022 yılı Ekim ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin/Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin 26.12.2022 Pazartesi günü saat 23:59'a kadar verilmesi halinde söz konusu beyanname/belge süresinde verilmiş sayılacaktır.

Ayrıca, işyeri dosyası Düzce ilinde bulunan 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işyeri işverenlerce 2022 yılı Ekim ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin/Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin verilmesinden kaynaklanan tahakkuklarının son ödeme süresi de 30.12.2022 tarihine kadar uzatılmış olup ilgili tahakkuklar bu tarihe kadar ödenmesi halinde yasal süre içinde ödenmiş sayılacaktır

Genel yazının tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.