Adalet bakanlığının hazırlamış olduğu Mağdur Hakları Kanun Tasarısı ile çocuk teslimi ve çocuk ile kişisel ilişki kurulması kararlarına uymayan ebeveyne yaptırım olarak artık icra ve iflas hükümleri uygulanmayacak.

Tasarı ile çocuğun üstün yararı ilkesi gereğince toplum içerisinde sağlıklı bir birey olarak yetişebilmesi için çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin tarafların karşılıklı hoşgörü ve rızaları dahilinde herhangi bir adlî prosedüre gerek kalmaksızın gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Buna göre çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararı, yükümlüsü tarafından rızasıyla yerine getirilmediği takdirde diğer taraf, çocuğun oturduğu yer adlî destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğüne başvurabilecek.

Talebi alan müdürlük, teslim yükümlüsüyle irtibat kurarak belirlenen gün ve saatte, kararda belirtilen koşullarda çocuğun karşı tarafa teslimini isteyecek.

Bu isteme uyulmaması halinde ise talep üzerine planın gereği müdürlük tarafından zorla yerine getirilecek.

Zorla yerine getirme işlemleri adlî destek uzmanları tarafından, pedagog, psikolog veya çocuk gelişimcisi gibi bir uzmanın hazır bulundurulması suretiyle ve gerekirse kolluktan yardım alınmak suretiyle yapılacak.

Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair hazırlanan plana aykırı hareket edenler ile planın yerine getirilmesini engelleyenler, şikâyet üzerine, altı aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılacaklar.

Ayrıca mahkeme velayete sahip ana veya babanın, plandaki yükümlülüğü haklı bir sebep olmaksızın birden fazla kez yerine getirmemesi halinde velayeti karşı tarafa verebileceği gibi, velâyeti kaldırarak çocuğa vasi de atayabilecek.

Konuya ilişkin veya velayet ve aile hukuku hakkında daha fazla bilgi için bize info@guzeloglu.legal adresinden ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.